how to build your own site for free

Bekendheid bijzonder samenwerkingsverband vergroten

Voorzitter Annemiek Derks van Forum Romanum introduceert vernieuwde nieuwsbrief

Annemiek, sinds de zomer van 2014 ben jij de voorzitter van Forum Romanum. Stel jezelf voor onze nieuwe lezers even kort voor.
Sinds december 2001 ben ik werkzaam bij de rechtbank. Eerst in opleiding, na mijn benoeming als rechter in de sectoren bestuursrecht en burgerlijk recht en nu als senior rechter weer bij de sector bestuursrecht. Daarvoor heb ik aan de Universiteit Maastricht gestudeerd en gewerkt, bij de Rechtenfaculteit en het Bureau van de universiteit.  


Waarom ben je voorzitter van Forum Romanum geworden?

Met het vertrek van Jan Huijnen als voorzitter in de zomer van 2014 viel deze plek vrij. Als, toen nog plaatsvervangend, opleidingscoördinator is mij gevraagd dit op me te nemen. Daarbij heb ik het voordeel dat ik zowel de UM als de rechtbank van binnenuit ken. Alleen met het OM heb ik tot nu toe minder te maken gehad.


Wat is volgens jou de kracht van Forum Romanum?
Het is een bijzonder samenwerkingsverband van de drie organisaties, rechtbank Limburg, Openbaar Ministerie en Universiteit Maastricht. We hebben, ieder op onze eigen manier, elkaar veel te bieden. We zijn in staat om op een toegankelijke manier kennis en kunde te delen en zo van elkaar te leren. Zo verzorgen docenten van de UM inhoudelijke cursussen bij de rechtbank en nemen rechters deel aan de Oefenrechtbank van de UM.


De nieuwsbrief van Forum Romanum heeft een nieuw uiterlijk gekregen en ook inhoudelijk zijn er wijzigingen doorgevoerd. Wat is er zoal veranderd?

We willen inspelen op de digitale wereld waarmee we steeds meer te maken hebben. Nieuwsbrieven worden meer en meer op bijvoorbeeld mobiele telefoons en IPads gelezen en minder op papier. Er wordt selectiever gelezen. Daarom is de vorm van de nieuwsbrief aangepast. Er is voor gekozen de bijdragen korter en beter leesbaar te maken en we hebben enkele nieuwe rubrieken geïntroduceerd, zoals “een dagje meelopen met …”. Verder willen we regelmatig een thema brengen, zo mogelijk belicht vanuit de drie organisaties. 


Wat zijn de toekomstplannen van Forum Romanum?

We willen graag de bekendheid van Forum Romanum vergroten, zodat er meer uitwisseling kan gaan plaatsvinden. Verder streven we er naar in 2017 een symposium te organiseren rond een thema dat voor alle drie organisaties relevant en interessant is. En verder proberen we natuurlijk zo’n twee tot drie keer per jaar een boeiende nieuwsbrief uit te brengen!

Foto Annemiek Derks fototograaf: H. Dethmers

Deel deze Forum Romanum