bootstrap html templates

Kinderstrafzitting Oefenrechtbank UM
op het St. Janscollege te Hoensbroek

Bedreiging school via Twitter-bericht

Op donderdag 16 juni jl. hebben de docenten van de Oefenrechtbank UM en 3 studenten van Pleitgenootschap GAIUS een demonstratie gegeven van een Kinderstrafzitting op het Sint-Janscollege te Hoensbroek voor ruim 100 VWO 5 leerlingen.


De aanleiding hiervoor was het feit dat de Universiteit Maastricht in 2016 haar veertigjarig bestaan viert en het Universiteitsfonds Limburg, dat de feestelijkheden rondom dit jubileum organiseert, het ook belangrijk vond dat de UM dit momentum deelde met de gehele provincie Limburg. Er is dus samen met de UM de regio ingetrokken om de UM en de wetenschap dichterbij de bevolking te brengen en kennis te delen. Ook is geprobeerd diverse leeftijdsgroepen te interesseren en te betrekken. Om scholieren te betrekken is de Oefenrechtbank gevraagd om een demonstratiezitting te geven.


Via Jan Wassenberg (senior Kinderrechter, team familie en jeugd, locatie Roermond) van de rechtbank Limburg, ontvingen we een Jeugdstrafzaak uit 2011 met de volgende inhoud (na anonimisering):

Mike Neelen, een 15-jarige jongen, die in klas 3 TL van het Stedelijk College te Heerlen zit, heeft via Twitter op de website van zijn school aangekondigd dat hij hier een slachting zou gaan aanrichten door de woorden te gebruiken: “Ik heb zo’n zin om morgen op school de Tristan uit te hangen”. Hij is gedagvaard voor de Kinderrechter en hem wordt het misdrijf “bedreiging” ten laste gelegd.


Allereerst gaf Koen Savrij Doste (universitair docent) een korte inleiding én vertoonden we een filmpje van de schietpartij in Alphen aan de Rijn door Tristan van der V. op 9 april 2011, waarbij 7 doden en 17 gewonden vielen, om het kader te schetsen waarin onze zaak plaatsvond. Daarna speelde verdachte Carl Pellemans (student), alias Mike, zijn rol als tegendraadse puber die zijn tweet als één grote grap zag, met verve en werd hij bijgestaan door zijn advocaat Julius Huberts (student). De advocaat stoelde zijn verweer voornamelijk op de “foute grap” en vond dat er geen sprake was van bedreiging. OvJ Sanne Hermans (student) zag er echter de grap absoluut niet van in en eiste een werkstraf voor de duur van 60 uur, waarvan 20 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren. Als bijzondere voorwaarde eiste zij toezicht van Jeugdreclassering. 


Kinderrechter, Natasja van der Meer, bijgestaan door Theo Klein (universitair docent), als griffier, legde uiteindelijk een werkstraf voor de duur van 40 uren, subsidiair 20 dagen jeugddetentie voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren op. Verder stelde zij als bijzondere voorwaarde dat Mike zich gedurende de proeftijd zou gedragen naar de aanwijzingen van Bureau Jeugdzorg in Limburg te Maastricht, afdeling Jeugdreclassering. 


Na afloop van de zitting is de zaak nog met de leerlingen besproken en het frappante was dat alle leerlingen van mening waren dat het geen ernstig feit was en dat Mike eigenlijk niet vervolgd en gestraft had hoeven te worden……


Al met al was het een zeer leuke, nuttige ochtend en absoluut voor herhaling vatbaar.


Natasja van der Meer

Universitair docent procesrecht/Coördinator Oefenrechtbank UM, FdR


Deel deze Forum Romanum