build your own site

ICGI Moot Court

In het kader van de ICGI PREMIUM Masterclassreeks heeft er op 18 mei 2016 een Moot Court plaatsgevonden in de rechtbank te Maastricht.

Gedurende de dag werd een rechtszaak gesimuleerd, waarbij een enthousiaste en gemotiveerde groep studenten de belangen van hun cliënten dienden te behartigen ten overstaan van de rechters. In deze Moot Court stond de bestuurdersaansprakelijkheid centraal. Een grote onderneming verkeerde financiële problemen, waarna het nieuwe bestuur de oud-bestuurders alsmede de raad van commissarissen aansprakelijk heeft gesteld voor het veroorzaken van deze problemen en de daardoor geleden schade. Het was vervolgens aan de laatstgenoemde partijen om het tegendeel aannemelijk te maken. Om de echte procespraktijk te ervaren werden er voorafgaand aan de Moot Court diverse cliëntgesprekken gevoerd. Daarnaast dienden de deelnemers schriftelijke stukken op te stellen. 


Elke partij heeft een dagvaarding of een conclusie van antwoord geschreven, waarin verschillende standpunten werden toegelicht. Bovendien is ter voorbereiding een masterclass georganiseerd om de kunst van het pleiten onder de knie te krijgen. De opbouw en de voordracht van een pleidooi kwamen daarbij aan bod. Op de dag van de Moot Court hebben de deelnemers alles in het werk gesteld om de rechters met hun pleidooien te overtuigen. Daarnaast dienden er een aantal pittige vragen te worden beantwoord. 


Dit was geen eenvoudige taak, maar desalniettemin ging het alle deelnemers bijzonder goed af. Vervolgens heeft er een korte evaluatie plaatsgevonden door de rechters, waarbij werd ingegaan op zowel de voordracht van de pleidooien als juridisch inhoudelijke verbeterpunten. Het was een leerzame dag en eveneens een bijzondere ervaring om tijdens de studie in een ‘echte’ zittingszaal te mogen pleiten. 

Milou Segers

Deel deze Forum Romanum