how to develop own website

Mediation

In de Nieuwsbrief van Forum Romanum proberen we onderwerpen te belichten die zowel in de Juridische Faculteit van de UM, de rechtbank Limburg als het Openbaar Ministerie aan de orde komen.In deze Nieuwsbrief is dat Mediation

Voorwoord

In de Nieuwsbrief van Forum Romanum proberen we onderwerpen te belichten die zowel in de Juridische Faculteit van de UM, de rechtbank Limburg als het Openbaar Ministerie aan de orde komen. In deze Nieuwsbrief is dat Mediation. Elles Ramakers (onder andere advocaat en docent Privaatrecht aan de UM) geeft uitleg over mediation. Hoe mediation kan werken in de rechtspraak en bij het OM is te lezen in een tweetal casus.

Mediation

Rechtbank Limburg | Een duwtje in de rug…
In veel zaken spelen naast juridische kwesties ook communicatie of andere problemen een rol. Indien partijen deze problemen willen aanpakken kan gekozen worden voor mediation. Mediation is alleen mogelijk als alle partijen dat willen. Partijen kunnen op verschillende manieren een mediationvoorstel krijgen. Zo kan een schriftelijk aanbod worden gedaan bij aanvang van een procedure en tijdens de procedure. Ook kan de rechter tijdens de mondelinge behandeling partijen wijzen op de mogelijkheid van mediation en de zaak doorverwijzen indien partijen dat willen. Partijen kunnen ook op eigen initiatief voor mediation kiezen nadat de zaak aanhangig is gemaakt bij de rechtbank.  Lees hier hoe een geslaagde mediation plaatsvond in een letselschadezaak, waarbij een aanrijding van een stilstaande auto van achteren leidt tot whiplashklachten van de bestuurster van de stilstaande auto, blijvende arbeidsongeschiktheid en een dreigende slepende procedure over de schadevergoeding.

Openbaar Ministerie | Succesvolle Mediation
Na een avondje discozwemmen volgen er zes aangiftes van mishandeling door minderjarigen. Is strafrecht in dit geval wel het juiste middel? Kortom; bij uitstek een zaak om een bemiddelingstraject op te starten. In oktober 2016 gaat een groep jongeren in de leeftijd van 10 tot 13 jaar discozwemmen. Wat begint met spelen op een zwemvlot, eindigt in aangifte van mishandeling. Vier kinderen van de basisschool geven aan dat ze geduwd, getrokken en geslagen zijn door twee jongens van de middelbare school. De twee jongens worden ter verantwoording geroepen. Na verhoor besluiten zij aangifte te doen tegen de andere vier kinderen.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid | Interview: Mr. Elles Ramakers
Het aanbieden van onderwijs op het gebied van Mediation op universitair niveau is een van de opkomende trends in Nederland en de rest van de wereld. Daarom organiseert de Maastrichtse rechtenfaculteit in samenwerking met de European Law Students’ Association (ELSA) Maastricht op 27 mei 2017 de eerste editie van de ELSA Maastricht Private Law Mediation Competition. Het doel is om universitaire medewerkers, professionele mediators, rechters en studenten samen te brengen om de waarde van soft skills in het juridische onderwijs te laten zien door studenten in een gesimuleerde mediationsetting te brengen. ‘Mediation kan studenten bewustmaken en helpen met het trainen van hun “soft skills”. Deze skills worden ook wel de skills van de 21e eeuw genoemd’ Mr. Elles Ramakers, advocaat, MfN-registermediator, docent Privaatrecht en advocaat-docent Beroepsopleiding Orde van Advocaten.

Interview Eliene van Rie

Eliene van Rie is alumna van de UM bachelor Rechtsgeleerdheid en de master Nederlands Recht (privaatrecht) en werkt als juridisch medewerker bij de Rechtbank Limburg, locatie Roermond. Bovendien is zij sinds kort lid van de redactie van het Forum Romanum. In dit vraaggesprek vertelt Eliene over haar opleiding in Maastricht en over haar werk bij de Rechtbank.

Nieuws Rechtbank Limburg

In ontwikkeling en uitvoering: Professionele standaarden.
Naar aanleiding van discussies over het spanningsveld tussen kwaliteit van rechtspraak en toegenomen werkdruk is in de rechtspraak geld vrij gemaakt om professionele standaarden te ontwikkelen: wat is basaal nodig om een verantwoorde kwaliteit van rechtspraak te garanderen?

Nieuws Openbaar Ministerie

Nationale Requireerwedstrijd
Julie Peeters werkt bij het Openbaar Ministerie Limburg en deed vorig jaar mee (en won) de voorronde van de Nationale Requireerwedstrijd. In de Nationale Requireerwedstrijd voor Studenten (NRWS) strijden rechtenstudenten om wie er het beste kan requireren. De enige eisen voor deelname zijn dat je rechten studeert aan een Nederlandse universiteit en basiskennis hebt van straf- en strafprocesrecht.

Dag van de Strafrechtketen

In februari jongstleden vond de dag van de strafrechtketen plaats. Op die dag werd opgehaald wat de ambitie is voor de strafrechtketen en wat de maatschappelijke opgave is voor die keten. Aan Limburg was gevraagd een workshop is te verzorgen over ZSM+. Peter Schleijpen was een van de organisatoren.

Interview Rob van Dartel

Interview met officier Rob van Dartel: hoe ziet een gemiddelde werkdag van een officier van justitie er uit? En hoe kun je als student of na je studie aan de slag bij het Openbaar Ministerie? Rob van Dartel is assistent officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Limburg. Lees het nu in het interview van Stichting Jurist in Bedrijf!

Opportuun

Opportuun is het relatiemagazine van het Openbaar Ministerie. In het nummer van maart 2017 is ondermeer te lezen: Integriteit voor het voetlicht, Toneelstuk als gouden greep, De zaak-Nicole van den Hurk, Samen in de strafrechtketen.

Nieuws Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Universiteit Maastricht opent een Europees privacy- en cybersecurity instituut
Het Maastricht European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC) is een nieuw opleidings- en onderzoeksinstituut van de Maastrichtse rechtenfaculteit. Daarmee haken de juristen in op de invoering van één privacywet in de hele Europese Unie in mei 2018. De veiligheid van data, het recht op privacy, IT, kunstmatige intelligentie: deze onderwerpen zullen allemaal aan bod komen in het onderzoek binnen het centrum, net als in de trainingen die worden verzorgd voor toekomstige professionals, zoals Data Protection Officers (DPO). Het centrum biedt een opleiding aan tot Maastricht University Certified DPO en, startend deze zomer, een Privacy Executive course waarmee men een University Professional Diploma kan behalen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een Privacy en Cybersecurity professional master, die zal starten in 2018.

De Maastrichtse Criminalisten
Op 12 juni 2017 om 19.30 uur organiseren de Maastrichtse criminalisten in de Statenzaal van het Oud Gouvernement, Bouillonstraat 3 een lezing. Spreker op deze avond is: Mr. Dr. David Roef, universitair hoofddocent straf(proces)recht aan Maastricht University, tevens coördinator van de interfacultaire minor Human & Legal Decision Making. Thema van de avond zal zijn: Mijn brein heeft het gedaan? Over neurowetenschap in het (straf)recht. Iedereen is van harte welkom.

Blog van de Faculteit
Law Blogs Maastricht is de site waarop staf van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht onderzoeksbevindingen publiceert en waarop onderzoek toegankelijk is gemaakt. Daarnaast reflecteert Law Blogs Maastricht op juridische kwesties en actuele gebeurtenissen. Onze juridische expertise stellen wij daarmee graag beschikbaar voor een groot publiek van professionals, alumni, studenten, pers en de samenleving. Bezoek onze site daarom regelmatig voor juridische analyses. Naast blogs publiceren we aankondigingen van evenementen, boeken en korte video’s voorzien van actuele analyses en commentaar. U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar law-blogs@maastrichtuniversity.nl. Reacties en suggesties zijn van harte welkom. 

PAO-voorjaar 2017

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

Medewerkers van de rechtbank Limburg en het OM Limburg krijgen 25% korting op het bijwonen van deze PAO-cursussen. Voor aanmelding graag contact opnemen met de contactpersoon van uw organisatie. M. van Boxtel (rechtbank Limburg), opleidingen.rb-lim@rechtspraak.nl, 088-3616669, P. Meertens (OM Limburg), p.l.v.meertens@om.nl, tel. 088- 6999720. Een interessante cursus is de Medische aansprakelijkheid, tuchtrecht en behandeling van klachten en geschillen in de gezondheidszorg: nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak.

Deel deze Forum Romanum