free portfolio website templates

Universiteit Maastricht opent een Europees Privacy- en Cybersecurity instituut

Het Maastricht European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC) is een nieuw opleidings- en onderzoeksinstituut van de Maastrichtse rechtenfaculteit. Daarmee haken de juristen in op de invoering van één privacywet in de hele Europese Unie in mei 2018. Met de komst van deze zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (European General Data Protection Regulation) komen er namelijk niet alleen strengere regels die tot in detail uitleggen hoe je met data, privacy en gegevensbescherming moet omgaan, maar zullen er ook Data Protection Officers (DPO’s) moeten worden aangesteld.

Organisaties die data tracken, verwerken of monitoren, zullen zo’n specialist in dienst moeten nemen. Directeur Cosimo Monda: “Er wordt gesproken van minstens 28 duizend DPO’s in Europa. Deze mensen dienen opgeleid te worden en dat kan nu bij het ECPC. Er is echter ook onderzoek nodig naar allerlei hedendaagse ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie en Big Data, die effect hebben op privacy en hoe we daar mee omgaan, maar ook op bestaande wetgeving.”

ECPC Directeur Cosimo Monda met Associate Professor Maja Brkan tijdens de openingsconferentie “Regulating Privacy through Accountability Principles and Ethical Standards in the era of Big Data”, Brussel, 13-14 maart 2017

Grote hoeveelheden persoonlijke data worden dagelijks de ‘lucht’ in geslingerd; dit biedt kansen, maar hiermee bevinden we ons tevens in een kwetsbaar gebied. De veiligheid van data, het recht op privacy, IT, kunstmatige intelligentie: de onderwerpen zullen allemaal aan bod komen in het onderzoek binnen het centrum, net als in de trainingen die worden verzorgd voor toekomstige professionals, zoals DPO’s. Het centrum biedt een opleiding aan tot Maastricht University Certified DPO en, startend deze zomer, een Privacy Executive course waarmee men een University Professional Diploma kan behalen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een Privacy en Cybersecurity professional master, startend in 2018.

Interesse?
Neem gerust contact op met joyce.groneschild@maastrichtuniversity.nl of bezoek de website www.maastrichtuniversity.nl/ecpc

Deel deze Forum Romanum