free html templates

Interview Eliene van Rie  

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Eliene van Rie is alumna van de UM bachelor Rechtsgeleerdheid en de master Nederlands Recht (privaatrecht) en werkt als juridisch medewerker bij de Rechtbank in Roermond. Bovendien is zij sinds kort lid van de redactie van het Forum Romanum. In dit vraaggesprek vertelt Eliene over haar opleiding in Maastricht en over haar werk bij de Rechtbank. 

“Ik vind het wel bijzonder dat ik van dit kleine clubje deel mag uitmaken. Het zijn 3 super mooie organisaties en het is heel leuk om via de redactie van deze nieuwsbrief de organisaties beter te leren kennen en de organisaties zoveel mogelijk van elkaar te laten profiteren (en kennis uit te laten wisselen)” 

Waar kom je vandaan? En wanneer begon je met je studie hier in Maastricht?
Ik ben woonachtig in Amstenrade. Een dorp gelegen tussen Heerlen en Sittard. In 2008 begon ik aan mijn studie in Maastricht en in 2012 ben ik afgestudeerd.

Was er een specifieke reden waarom je in Maastricht wilde studeren?
Er waren meerdere redenen die maakten dat de keuze uiteindelijk op Maastricht is gevallen. Wat me toentertijd het meest aansprak was het onderwijssysteem, dat uitgaat van relatief kleine onderwijsgroepen en waar wordt gestuurd op zelfstudie. Ik ben iemand die voldoende discipline heeft om de stof grotendeels zelf eigen te maken. In Maastricht krijg je die mogelijkheid, sterker nog, je wordt ertoe gedwongen. Geen 5-daagse lesweek met lessen van 9-17u, maar ongeveer 3 maal per week een contactmoment en verder zelfstudie. Verder was er de meer praktische reden, namelijk dat ik de stad Maastricht al kende en de stad vanuit mijn woonplaats bezien de dichtstbijzijnde stad was die een universitaire opleiding rechtsgeleerdheid aanbood.

Als je terugkijkt op je studietijd, wat is je dan het meest bijgebleven?
Daar zou ik heel veel verschillende antwoorden op kunnen geven. Om toch iets uit te kiezen, dan kan ik zeggen dat de eerste keer dat ik een tentamen ging maken in de grote hal in het MECC me in ieder geval is bijgebleven. Als je voor het eerst die hal instapt, maakt dat toch wel indruk. Die hal is hartstikke groot (niet te vergelijken met een aula van een middelbare school bijvoorbeeld waar je je eindexamen in hebt gemaakt) en er zijn heel veel studenten aanwezig die ook op dat ene moment moeten presteren. Wat in dit kader ook is bijgebleven is de geur die in die hal hing als je tentamen had rond de kerstperiode. Vlak daarvoor vond namelijk jaarlijks de paardenwedstrijd Jumping Indoor Maastricht plaats. Die paardengeur was blijkbaar moeilijk uit de hal te verdrijven, aangezien die geur er ieder jaar weer opnieuw hing in diezelfde tentamenperiode. Echt aangenaam was dat niet. Tentamens zijn sowieso de rode draad tijdens je hele studie, je leeft letterlijk van tentamenweek naar tentamenweek, 4 jaar lang.

Welke docent is je het meest bijgebleven en waarom?
Dat is toch Ton Hartlief. Ik ben privaatrechtelijk afgestudeerd, dus de vakgebieden waarbinnen hij actief was spraken mij sowieso aan. Hij was (en is) ook echt een autoriteit binnen het privaatrecht. Verder was zijn manier van lesgeven (zowel in de onderwijsgroepen als tijdens college) toch wel wat afwijkend van de manier zoals andere docenten dit aanpakten. Ik herinner me dat hij van de studenten altijd verwachtte dat zij álle jurisprudentie die voor de taken bestudeerd moest worden, geprint bij zich hadden (geprint, en dus niet op een scherm). Laten de vakken waarin hij les gaf nou juist de vakken zijn waarbij héél veel jurisprudentie bestudeerd moest worden. Ook verlangde hij altijd een goede voorbereiding en doordachte antwoorden. Door de manier waarop hij studenten aansprak die niet waren voorbereid zoals hij dat had gewenst, wist je als mede-student wel wat je voor de volgende onderwijsgroepen te wachten stond: voorbereiden! Ook zijn manier van college geven was anders, alleen al omdat hij weigerde om gebruik te maken van powerpoint(slides). Hij gebruikte een of ander ouderwets dia-apparaat die aantekeningen projecteerde op een groot scherm, aan de hand waarvan hij de colleges gaf. Het werkte prima, maar bijzonder was het wel. Tot slot is hij mij bijgebleven omdat hij heel goed in staat was om de te bestuderen stof helder uit te leggen en over te brengen aan ons studenten. O ja, en als ik ergens Fishermans Friends snoepjes zie liggen, moet ik ook aan Ton Hartlief denken. Hij had ze áltijd bij zich.

Heb je een stage gelopen tijdens je studie en zo ja, waar en hoe beviel dat? Heb je er iets aan gehad om uiteindelijk een baan te vinden?
Ja, ik heb stage gelopen bij een advocatenkantoor. Ik riep tijdens mijn studie altijd heel hard dat ik niet de advocatuur in wilde. Daarom had ik me voorgenomen een stage in de advocatuur te zoeken om dit gevoel bevestigd te laten worden. Het tegendeel gebeurde, ik vond het hartstikke leuk en sindsdien heb ik de advocatuur nooit meer uitgesloten. Ik heb aan de stage niet direct een baan overgehouden, maar ik merkte tijdens sollicitatiegesprekken die ik na mijn afstuderen heb gevoerd, wel dat het door de potentiële werkgevers interessant gevonden werd dat ik toch al enige ervaring had proberen opbouwen tijdens de studie. Ook voor mijzelf waren mijn ervaringen die ik tijdens deze stageperiode heb opgedaan, handig om te gebruiken voor het beantwoorden van vragen die tijdens een sollicitatiegesprek werden gesteld. Ik heb tijdens mijn studie overigens ook nog bij een wetswinkel gewerkt. Ook daar bouw je ervaring op die je later zeker kunt gebruiken bij sollicitaties en in je verdere werk.

Je werkt nu als juridisch medewerker bij de Rechtbank. Hoe heb je deze baan gevonden? 
Vlak na mijn afstuderen werd ik getipt dat men bij de rechtbank, team bestuursrecht, op zoek was naar een stagiair/buitengriffier. Ik heb toen een sollicitatie gestuurd, werd uitgenodigd op gesprek en ben aangenomen als buitengriffier. Ik heb dat werk circa 5 maanden gedaan (op fulltime basis), waarna de mogelijkheid zich voordeed om te solliciteren op een vacature voor juridisch medewerker.

Wat doet een juridisch medewerker eigenlijk allemaal? Kun je vertellen hoe je dag eruit ziet?
Een juridisch medewerker werkt op juridisch inhoudelijk niveau samen met een rechter. Als je fulltime werkt, heb je (bij bestuursrecht) als juridisch medewerker gemiddeld 1 maal per week zitting. Op een zitting staan – afhankelijk van de soort zaken – 4 tot 8 zaken gepland. De werkzaamheden van de juridisch medewerker zijn het voorbereiden van de zaken vóór de zitting, en het afwerken van de zaken na de zitting. Concreet betekent dit dat de juridisch medewerker alle dossiers die op de zitting gepland staan, leest, en vervolgens per zaak een instructie maakt voor de rechter. De bedoeling hiervan is dat je de rechter opmerkzaam maakt op bijzonderheden in de zaak, jurisprudentieontwikkelingen uiteenzet en al een voorschot geeft over de manier zoals jij op dat moment tegen de zaak aankijkt. Vervolgens vervult een juridisch medewerker de rol van griffier ter zitting. Na de zitting schrijft de juridisch medewerker de (concept)uitspraak in de zaak, nadat de juridisch medewerker en de rechter samen besproken hebben wat de uitkomst van de zaak moet zijn (en hoe je tot die uitkomst komt). Een gemiddelde werkdag van mij bestaat dus voornamelijk uit het lezen van dossiers en het schrijven van instructies en (concept)uitspraken.

Past je baan bij de opleiding die je hebt gedaan?
Ja en nee. Ik werk bij het team bestuursrecht, terwijl ik de master privaatrecht heb afgerond. In zoverre is het antwoord dus ‘nee’. Aan de andere kant, ik heb voorafgaand aan de master de bachelor Nederlands recht gevolgd, waardoor je een hele brede basiskennis vergaart. Waar het uiteindelijk om gaat is dat je beschikt over de vaardigheden om een juridische casus te analyseren en op te lossen. Dat leer je tijdens de studie en dat pas ik nog iedere dag toe tijdens mijn werk.

Als je nog eens moest kiezen, zou je dan iets anders doen?
Van kinds af aan riep ik altijd dat ik arts wilde worden. Toen op de middelbare school bleek dat ik geen ster was in natuurkunde, werd mij door de school afgeraden om het profiel ‘natuur & gezondheid’ te kiezen, waarop ik voor het profiel ‘economie & maatschappij’ koos. Door die keuze, die je al op 15-jarige leeftijd moet maken, had ik niet meer de mogelijkheid om geneeskunde te gaan studeren. Als ik het nog eens over moest doen, zou ik tóch het natuur & gezondheid profiel hebben gekozen, om zo de mogelijkheid open te houden om geneeskunde te gaan studeren. Ergens trekt me dat nog steeds, maar spijt heb ik er verder niet van. De uiteindelijke keuze voor de studie rechten vind ik nog steeds een hele goede geweest.

Je bent sinds kort lid van de redactie van het Forum Romanum, de gezamenlijke nieuwsbrief van de Rechtbank, het Openbaar Ministerie en de UM Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Je bent daarmee min of meer een linking pin tussen de drie organisaties van deze nieuwsbrief. Wat vind je daarvan? Had je dat zo al eens bekeken?
Ik vind het wel bijzonder dat ik van dit kleine clubje deel mag uitmaken. Het zijn 3 super mooie organisaties en het is heel leuk om via de redactie van deze nieuwsbrief de organisaties beter te leren kennen en de organisaties zoveel mogelijk van elkaar te laten profiteren (en kennis uit te laten wisselen). Dat laatste is nog best lastig, maar zeker een uitdaging. Wat ik concreet kan bijdragen aan dit samenwerkingsverband, zal ik nog gaan ontdekken. 

Deel deze Forum Romanum