html5 templates

Mediation bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Mr. Elles Ramakers, advocaat, MfN-registermediator, docent Privaatrecht en advocaat-docent Beroepsopleiding Orde van Advocaten.

‘Mediation kan studenten bewustmaken en helpen met het trainen van hun “soft skills”. Deze skills worden ook wel de skills van de 21e eeuw genoemd’

Mediation is een vorm van ADR (alternative dispute resolution), net als arbitrage en bindend advies. Volgens Braun en Marriot is mediation “a facilitative process in which disputing parties engage the assistance of an impartial third party, the mediator, who has no authority to make any decisions for them, but who uses certain procedures, techniques and skills to help them to resolve their dispute by negotiated agreement without adjudication”.

Uit deze definitie blijkt dat mediation geen vorm is van geschillenbeslechting boven partijen (zoals bij andere vormen van ADR en bij overheidsrechtspraak) maar van geschillenbeslechting tussen partijen. Het is niet de mediator die beslist; hij begeleidt de mediationprocedure en faciliteert de communicatie tussen partijen. Hij maakt het mogelijk dat partijen gezamenlijk tot een oplossing komen, die voor ieder van hen aanvaardbaar is. De mediator gebruikt daarvoor zijn soft skills.

Mediation kan studenten bewustmaken en helpen met het trainen van hun “soft skills”. Deze skills worden ook wel de skills van de 21e eeuw genoemd. Het zijn vaardigheden zoals actief luisteren, creatief denken, samenwerken, omgaan met weerstand, communiceren op meta-niveau, zich verplaatsen in de ander, op zoek gaan naar de belangen achter de standpunten enz. Het aanbieden van onderwijs op het gebied van deze vaardigheden op universitair niveau is een van de opkomende trends in Nederland en de rest van de wereld.

 Maastricht University en de European Law Students’ Association (ELSA) Maastricht organiseren op 27 mei a.s. de eerste editie van de ELSA Maastricht Private Law Mediation Competition. Het doel van deze competitie is om universitaire medewerkers, professionele mediators, rechters en studenten samen te brengen om de waarde van soft skills in het juridische onderwijs te laten zien door studenten in een gesimuleerde mediationsetting te brengen.

Deel deze Forum Romanum