how to build your own website for free

De Maastrichtse criminalisten

Op 12 juni 2017 om 19.30 uur organiseren de Maastrichtse criminalisten in de Statenzaal van het Oud Gouvernement, Bouillonstraat 3 een lezing. Spreker op deze avond is: Mr.Dr. David Roef, universitair hoofddocent straf(proces)recht aan Maastricht University, tevens coördinator van de interfacultaire minor Human & Legal Decision Making.

Thema van de avond zal zijn: Mijn brein heeft het gedaan? Over neurowetenschap in het (straf)recht

Het belang van de neurowetenschappen is voor het recht sterk toegenomen. Sinds een paar jaar bestaat zelfs de term ‘neurolaw’ om daarmee het vakgebied aan te duiden dat de betekenis van de neurowetenschappen voor het recht onderzoekt. Hoewel neurolaw in de VS is ontstaan, zien we dat er inmiddels ook in Nederlandse rechtszaken steeds meer neurowetenschappelijke informatie wordt gebruikt. Voorbeelden zijn het bepalen van opzet, de ontoerekeningsvatbaarheid en het vaststellen van de wilsonbekwaamheid. Aan de hand van enkele strafzaken wordt deze ontwikkeling besproken, en wordt ook stil gestaan bij enkele neuromythen en het risico van een ‘brain overclaim syndrome’.

Iedereen is van harte welkom!

Deel deze Forum Romanum