free portfolio website templates

In ontwikkeling en uitvoering: Professionele standaarden.

Rechtbank Limburg

Naar aanleiding van discussies over het spanningsveld tussen kwaliteit van rechtspraak en toegenomen werkdruk is in de rechtspraak geld vrij gemaakt om professionele standaarden te ontwikkelen: wat is basaal nodig om een verantwoorde kwaliteit van rechtspraak te garanderen?

Het doel van professionele standaarden is om de deskundigheid van rechters en juridisch medewerkers te versterken en te borgen. Rechters hanteren al professionele standaarden, alleen zijn deze voor een groot deel niet beschreven. Dat is een gemis, want expliciete standaarden bieden handvatten voor kwaliteitsontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Professionele standaarden geven houvast omdat ze verhelderen wat juridische professionals, bestuurders en de samenleving van elkaar mogen verwachten. Professionele standaarden definiƫren wat goede rechtspraak is en beschermen rechters en juridisch medewerkers ook tegen bovenmatige productiedruk.

Belangrijke onderwerpen hierbij zijn regievoering (vooraf, tijdens en na de zitting), deskundigheid, opleiding, werkprocessen, samenwerking van rechter en ondersteuning, beslissen en motiveren, externe oriƫntatie en reflectie en intervisie.

Elk rechtsgebied werkt deze onderwerpen uit naar standaarden die het beste bij het rechtsgebied passen. Voor de teams strafrecht geldt dat het werken volgens de professionele standaard in 2017 wordt ingevoerd. Daarvoor zijn wel extra rechters nodig. De Raad voor de rechtspraak heeft hiervoor middelen ter beschikking gesteld. Voor de andere teams geldt dat invoering voor 2018 is voorzien.

Deel deze Forum Romanum