develop own website

Mediation

Voorwoord Annemiek Derks, voorzitter Forum Romanum

In de Nieuwsbrief van Forum Romanum proberen we onderwerpen te belichten die zowel in de Juridische Faculteit van de UM, de rechtbank Limburg als het Openbaar Ministerie aan de orde komen. In deze Nieuwsbrief is dat Mediation. Elles Ramakers (onder andere advocaat en docent Privaatrecht aan de UM) geeft uitleg over mediation. Hoe mediation kan werken in de rechtspraak en bij het OM is te lezen in een tweetal casus.

Dat het nodig en nuttig kan zijn om mediation serieus in te zetten als alternatieve manier van geschillenoplossing blijkt ook wanneer gekeken wordt naar de werkdruk van de rechters en het aantal rechters dat de komende jaren nodig is om het werk goed uit te voeren. Met de invoering van de professionele standaarden zijn meer rechters nodig om eenzelfde hoeveelheid werk op kwalitatief goed niveau te verrichten. Daarover meer in de rubriek Nieuws.

UM Alumna Eliene van Rie werkt sinds een aantal jaren als juridisch medeweker bij de rechtbank, team bestuursrecht. Ze kijkt terug op haar studie en vertelt over haar huidige werkzaamheden. Arts worden was lang een droom en komt het er nog ooit van om de advocatuur in te gaan?

Requireren kunt je leren! Lees in een bijdrage van het OM hoe Julie Peeters vorig jaar de voorronde van de Nationale Requireerwedstrijd voor studenten won. En verder laat Rob van Dartel, assistent officier van justitie bij het OM, zien waarom het voor studenten interessant is om voor het OM te kiezen. Iedere organisatie presenteert verder nieuwtjes en natuurlijk ontbreekt ook een actueel overzicht van PAO-cursussen niet.

De redactie, waarvan een foto hieronder is opgenomen, hoopt dat u met plezier deze Nieuwsbrief leest en hoort graag opmerkingen over en suggesties voor bijedrages.

Vlnr: Harry Willems (OM), Peter Meertens (OM), Marlou van Boxtel (RL), Esther Ronda (UM), Eliene van Rie (RL), Annemiek Derks (RL), Marlie Sprengers (UM), Natasja van der Meer (UM).
Foto redactie fotograaf: R. Snijders | Foto Annemiek Derks fotograaf: H. Dethmers

Deel deze Forum Romanum