free simple web templates

Talent in opleiding

Edzo Stevens, Officier in Opleiding

Van huiszoeking tot telefoontap, alles gaat met wetenschap en betrokkenheid van de officier van justitie.

Als buitenstaander ben ik als OIO (Officier in Opleiding) begonnen, een opleiding van minimaal 1,5 jaar, afhankelijk van je werkervaring. Het grootse verschil en voor mij een absolute meerwaarde in het werk als OvJ is mijn rol en betrokkenheid in de opsporingsfase. Als advocaat raak je doorgaans pas bij een zaak betrokken als je cliënt met de dagvaarding op bezoek komt of als je een piketmelding krijgt om je cliënt te bezoeken op het politiebureau. Je moet dan samen met je cliënt bepalen wat de strategie wordt en trachtten uit te vinden wat er aan informatie bekend is.

Als officier daarentegen weet je (soms) dat de aanhouding er aan zit komen of wat de achterliggende gedachte bij bepaalde vraagstellingen is. Van huiszoeking tot telefoontap, alles gaat met wetenschap en betrokkenheid van de officier van justitie. Daarnaast ben je als officier van justitie ook betrokken bij de aanpak en het voorkomen van criminaliteit. Zelf voer je dan ook gesprekken met ketenpartners, zoals de Raad voor de kinderbescherming of Veilig Thuis. Deze meer sturende en bredere rol van de officier van justitie is een van de redenen van mijn overstap.
 

In mijn opleiding krijg ik de kans om tijdelijk als rechter en als advocaat-generaal bij het ressortsparket stage te lopen. Een prachtige kans om ook vanuit die positie een strafzaak te beoordelen en te behandelen. Mijn werkervaring als advocaat is zeer bruikbaar en maakt dat ik ook met die blik mijn dossiers kan beschouwen. Ik kijk met veel plezier terug naar die tijd en spreek mijn oud-confrères nog regelmatig. Ikvind ook dat ik als officier toegankelijk en bereikbaar moet zijn voor een advocaat. Een direct contact kan, zeker in de eenvoudiger zaken, maken dat onnodige procedures of aanhoudingen van zaken voorkomen worden.

Het grote verschil met de voormalige RAIO (Rechtelijk Ambtenaar In Opleiding)-opleiding is dat de OIO een opleiding op maat is voor de officier van justitie. Het hebben van relevante werkervaring is van belang om voor de functie in aanmerking te komen. Voor net-afgestudeerden is de functie van assistent-officier een optie. Meer informatie is te vinden op de site van het Openbaar Ministerie.


Deel deze Forum Romanum