how to create a web page for free

Talent in opleiding! 

In deze Nieuwsbrief van Forum Romanum vertellen o.a. Edzo Stevens, Sieb Kingma en Richard Verkijk over hun keuze om hun loopbaan te vervolgen als respectievelijk officier van justitie in opleiding (OIO), assistent in opleiding (AIO) en rechter in opleiding (RIO). Een keuze waarvan ze, zo blijkt uit hun enthousiaste bijdragen, zeker geen spijt hebben.

Voorwoord

Verder in deze Nieuwsbrief, naast de vaste rubrieken Nieuwtjes en een overzicht van de PAO-cursussen, succes voor Bo te Baerts met een gewonnen landelijke requireerwedstrijd, een terugblik op een geslaagde Summercourtweek, confronterende momenten in een week waarin een enkelband vrijwillig gedragen is en bestuurswisselingen in onze drie organisaties. We hebben met plezier deze Nieuwsbrief weer samengesteld. Reacties zijn welkom bij de redactie, u vindt onze gegevens in het colofon. 

Talent in opleiding

OIO Openbaar Minesterie | Edzo Stevens
Na 5 jaar als strafrechtadvocaat gewerkt te hebben, ben ik in juni 2016 overgestapt naar het Openbaar Ministerie. Of eigenlijk teruggekeerd naar het OM, want na mijn afstuderen in 2005 ben ik als parketsecretaris begonnen bij het parket in Den Bosch. De organisatie en het werk van officier van justitie was dan ook niet helemaal vreemd voor mij.  

RIO RL | Richard Verkijk
RIO Richard Verkijk ontwaart een rode lijn bij de diverse beroepsgroepen waar hij inmiddels deel van uitmaakt of heeft uitgemaakt; de rechtspraak, het openbaar ministerie en de balie klagen over het niveau van nieuwe juristen. Hij vraagt zich af waar het in de toekomst heen moet met de juridische opleiding en constateert dat er nu al een belangrijk probleem is. De huidige generaties juristen kunnen namelijk niet goed omgaan met steeds grotere bergen digitale data. Gaat digitalisering in het recht al verder dan het vervangen van papier?

AIO Maastricht University | Sieb Kingma
Sieb Kingma, 27 jaar, is Docent Belastingrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en schrijft tevens een proefschrift met als werktitel “Global Tax Governance after BEPS”. Hieronder volgt een interview met hem.

Nieuwtjes Rechtbank Limburg

Martina Bijker benoemd tot rechterlijk bestuurslid rechtbank Limburg
Martina Bijker is met ingang van 1 oktober 2017 benoemd tot rechterlijk bestuurslid van de rechtbank Limburg. Zij volgt Leo Gruiters op, die na 13 jaar rechterlijk bestuurslid te zijn geweest, als rechter terugkeert in het primaire proces.

Martina was hiervoor afdelingsvoorzitter Privaatrecht bij de Limburgse rechtbank. Daarvoor werkte zij bij het Openbaar Ministerie in Limburg als afdelingshoofd Interventies en als teamleider Zware Criminaliteit. Martina begon haar loopbaan in Arnhem, eerst als rechterlijk ambtenaar in opleiding (RAIO), daarna als officier, vervolgens als rechter en advocaat-generaal.  

Open Dag rechtbank Limburg op 4 november
Op zaterdag 4 november 2017 is de Open Dag van rechtbank Limburg. Van 10.00 tot 16.00 uur gaan zowel in Maastricht als in Roermond de deuren wagenwijd open voor het publiek. Het belooft voor jong en oud een leerzame, interessante, maar zeker ook gezellige dag te worden.
Het thema van deze Open Dag is 'Op de stoel van de rechter'. Tijdens het naspelen van de zittingen krijgen de bezoekers, voordat uitspraak wordt gedaan door de rechter, de kans om zelf een oordeel te geven over de zaak. Zo ontstaat interactie met het publiek en nemen de bezoekers figuurlijk plaats op de stoel van de rechter.

Wat staat er op het programma? Er worden in alle rechtsgebieden zittingen nagespeeld en er is een informatiemarkt waar onder andere het Openbaar Ministerie, Bureau HALT, Bureau Jeugdzorg, Reclassering, Het Juridisch Loket, Slachtofferhulp en Raad voor de Kinderbescherming zich presenteren. Ook kan een rondgang door de gerechtsgebouwen worden gemaakt, waarbij natuurlijk de cellen kunnen worden bekeken. Kinderen (en volwassenen) mogen een selfie in toga maken.

Nieuws Openbaar Ministerie

SUMMERCOURT OM

Summercourt biedt talentvolle rechtenstudenten een unieke inkijk in de wereld van de rechterlijke macht (RM) en het Openbaar Ministerie (OM). Studenten zijn vaak geïnteresseerd in de rechtspraak, maar krijgen tijdens hun studie relatief weinig te zien van wat het werk van de rechter of officier van justitie precies inhoudt. Voor de deelnemende organisaties (OM en RM) is Summercourt een uitstekend instrument om het netwerk van talentvolle potentiële medewerkers voor de toekomst verder uit te breiden.

De enkelband zit vast 

Elektronisch toezicht, het dragen van een enkelband, je bent het vast wel eens tegengekomen in een zaak. Hoewel de enkelband voornamelijk gebruikt wordt in de fase die direct volgt op detentie, kan een enkelband ook als schorsende voorwaarde worden opgelegd. 

Nieuws Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Reguireerwedstrijd Bo te Baerts
Op vrijdag 14 april 2017 streden twaalf finalisten van alle Nederlandse rechtenfaculteiten en de Nederlandse Antillen om de titel “Winnaar van de Nationale Requireerwedstrijd voor Studenten”. Dit is een landelijke wedstrijd van het Openbaar Ministerie waarin studenten in de huid kruipen van een Officier van Justitie. Bo te Baerts, studente aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, kwam als winnares uit de bus.

Law Blogs Maastricht - maakt juridisch onderzoek van de faculteit toegankelijk 
Na de start van een nieuw academisch jaar is Law Blogs Maastricht terug van weggeweest met interessante nieuwe blogs. Lees meer over; Een fiscaal sprookje uit duizend-en-één nacht; Juridische implicaties van de Brexit voor de agrarische sector in het VK; Het State of the Union debat 2017 en Waar ik vandaan kom en hoe ik hier ben beland. Oproep aan juridische professionals: Heeft u ervaring met het schrijven van blogs of columns binnen een juridisch kader? Neemt u dan contact op met onze redactie voor het schrijven van een gastblog. Wij horen graag van u via law-blogs@maastrichtuniversity.nl

Prof. Jan Smits nieuwe decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Professor Jan Smits volgt per 1 december prof. dr. Hildegard Schneider op als nieuwe decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Prof. Smits, op dit moment hoogleraar Europees Privaatrecht en directeur van het Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI), heeft indruk gemaakt op het College van Bestuur, de Benoemingsadviescommissie en de Faculteitsraad met zijn visie op de wijze waarop hij de faculteit en de faculteit als integraal onderdeel van de universiteit, verder wil leiden door de ingezette veranderingsprocessen.

Benoeming vier nieuwe hoogleraren
In de loop van dit jaar heeft de faculteit een viertal nieuwe hoogleraren benoemd. De professoren zijn:
Marjon Weerepas (Fiscale Aspecten van Grensoverschrijdende Arbeid)
Cees Mulder (European Patent Law in a Global Context)
Bas van Zelst (Dispute Resolution and Arbitration)
David Roef (Strafrecht en Neurowetenschappen) 

Bachelorprogramma’s Fiscaal Recht en European Law School op de eerste plaats in de Elsevier Beste Studies 2017
De bachelorprogramma’s Fiscaal Recht en European Law School staan opnieuw op de eerste plaats in de Elsevier Beste Studies die afgelopen vrijdag werd gepubliceerd. In dit onderzoek presenteert het tijdschrijft Elsevier haar jaarlijkse onderzoek naar de beste opleidingen van Nederland.

Bachelor Open Dag zaterdag 25 november
Op zaterdag 25 november vindt de bachelor open dag plaats. Tijdens de informatiesessies en speciale infomarkt worden aankomende studenten (en hun ouders) geïnformeerd over onze opleidingen en het probleemgestuurd onderwijs. Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze website

PAO-najaar 2017

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

Het PAO-najaarsprogramma georganiseerd door het PAO-bureau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ook zijn de eerste najaarscursussen opgenomen. Medewerkers van de rechtbank Limburg en het OM Limburg krijgen 25% korting op het bijwonen van deze PAO-cursussen. Voor aanmelding graag contact opnemen met de contactpersoon van uw organisatie. M. van Boxtel (rechtbank Limburg), opleidingen.rb-lim@rechtspraak.nl, 088-3616669, P. Meertens (OM Limburg), p.l.v.meertens@om.nl, tel. 088- 6999720


Deel deze Forum Romanum