free web creation software

Talent in opleiding

Sieb Kingma, AIO Maastricht University

Kun je iets over jezelf en je achtergrond vertellen?

Mijn naam is Sieb Kingma. Ik ben 27 jaar oud, geboren en getogen in Heerlen en woon daar nog steeds met veel plezier met mijn vrouw Milou. Als kind wilde ik profvoetballer worden. Als dat niet zou lukken, dan wilde ik advocaat worden. Aangezien eigenlijk altijd al duidelijk was dat ik niet over genoeg talent beschikte om profvoetballer te worden, ben ik rechten gaan studeren. Tijdens mijn eindexamenjaar van de middelbare school ben ik – naast in Maastricht – ook nog in Tilburg gaan kijken, maar daar zag ik mezelf toch echt niet wonen. De keuze voor Maastricht was dus een gemakkelijke. De keuze voor Fiscaal Recht heb ik pas gedurende het eerste jaar gemaakt. Ik stond namelijk in het eerste jaar ingeschreven voor de opleiding Rechtsgeleerdheid. Fiscaal Recht trok echter mijn aandacht, omdat het recht, economie en politiek combineert. Eerlijkheidshalve moet ik daarbij opmerken dat ik erg goed was in economie op de middelbare school, waardoor ik het vermoeden had dat Fiscaal Recht mij goed af zou gaan.

Hoe was je als student? 

Ondanks dat ik niet in Maastricht op kamers heb gezeten, heb ik ontzettend van mijn studententijd genoten. De vrijheid die je als student krijgt, is fantastisch. Mijn studie is mij gelukkig goed afgegaan. Ik was wel een ijverige student. Alleen de meerkeuzetoetsen van het eerste jaar lagen mij niet zo, waardoor ik een vak (Inleiding Straf- en Strafprocesrecht) uit het eerste jaar heb meegenomen naar het tweede jaar. Mijn studieachterstand heb ik vervolgens weggepoetst door in het tweede jaar dit vak in de eerste kans te halen en vervolgens in de herkansing het tweedejaars vak Hoofdzaken Loon- en Inkomstenbelasting te halen. Naarmate de studie vorderde, werden mijn prestaties steeds beter. Uiteindelijk heb ik mijn master zelfs met een acht gemiddeld afgerond.

Waarom ben je vervolgens AIO geworden? Was dit een bewuste keuze of ben je gevraagd?  

Tijdens het afronden van mijn master heb ik stages gelopen bij twee belastingadvieskantoren, maar daar zag ik mezelf niet werken. Toen ik op de vacature van Docent Belastingrecht stuitte, was ik meteen enthousiast. Het gaf me tijdens mijn studie al een goed gevoel om lastige materie aan medestudenten uit te leggen. Gelukkig kreeg ik de baan en kon ik op 1 augustus 2013 starten. Na ongeveer een half jaar heb ik samen met dr. Marcel Schaper een artikel geschreven om te zien of onderzoek iets voor mij was. Dat bleek het geval te zijn. Ik ben altijd al nieuwsgierig geweest en ben ontzettend gedisciplineerd. Deze twee eigenschappen komen uitstekend van pas bij het doen van onderzoek. Je bijt je vast in een onderwerp en laat pas los wanneer je er alles over weet. Vervolgens ben ik met prof. dr. Hans van den Hurk en dr. Marcel Schaper – mijn promotor en mijn co promotor – in gesprek gegaan over een proefschriftonderwerp. Op 1 september 2015 ben ik formeel gestart met mijn onderzoek. De werktitel van mijn proefschrift is ‘Global Tax Governance after BEPS’. 


Vertel iets over je onderwerp. 

De afgelopen jaren is er veel (media)aandacht geweest voor multinationale ondernemingen als Apple, Google en Starbucks die ervan worden beticht – op een legale manier – belasting te ontwijken. Hoewel deze multinationale ondernemingen in de media in een kwaad daglicht worden gesteld, zijn het uiteindelijke de landen zelf die belastingwetgeving opstellen en die beslissen om al dan niet samen te werken om deze problemen op te lossen. Dit is tot recentelijk niet op een adequate wijze gebeurd. Het internationaal belastingrecht is daardoor niet meegegaan met de tand des tijds. Er wordt op dit moment echter door verschillende internationale organisaties en fora hard gewerkt aan een hervorming van het internationale belastingrecht. Het leidende project daarin is het OESO/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project. Ik ben de wenselijke rol van de leidende internationale organisaties en fora in het hervormingsproces van het internationale belastingrecht aan het onderzoeken. Hierbij neem ik als uitgangspunten dat de problemen van het internationale belastingrecht moeten worden opgelost én er op gelijke voet moet worden samengewerkt door landen. Ik combineer in mijn proefschrift onderzoeksmethoden van politieke wetenschappen met het internationaal belastingrecht. 


Wat trekt je aan in de wetenschap? 

Zoals ik al eerder heb aangegeven, ben ik ontzettend nieuwsgierig. Ik wil graag dingen tot op de bodem uitzoeken. Als onderzoeker krijg ik die mogelijkheid. Voor mijn proefschrift kan ik twee van mijn grootste interesses – internationaal belastingrecht en politiek – met elkaar combineren. Vanuit een idealistisch oogpunt hoop je natuurlijk dat je onderzoeksuitkomsten verandering teweeg brengen, misschien zelfs van de wereld een betere plek maken. Hoewel dit lastig is en voor weinigen weggelegd, biedt het schrijven van een proefschrift je in ieder geval de mogelijkheid om dit te proberen. Hoewel ik, voordat ik aan de universiteit begon niet had nagedacht over het schrijven van een proefschrift, bevalt het mij uitstekend. 


Wat is na je promotie je ideale baan of toekomstdroom? Zou je graag op de universiteit willen blijven of toch de praktijk willen ingaan? Misschien wel een combinatie van beiden? 

Zoals ik eerder heb opgemerkt, bevalt het werken aan de universiteit, meer specifiek de combinatie van het verzorgen van onderwijs en het doen van onderzoek, me uitstekend. Aangezien ik over een vast contract beschik, zal ik ook nadat ik mijn promotieonderzoek heb afgerond aan de universiteit blijven werken. Of ik mijn hele carrière aan de universiteit blijf werken, durf ik nu niet te zeggen, maar de komende jaren zit ik hier in ieder geval goed. 

Deel deze Forum Romanum