make a site for free

Summer Court

Openbaar Ministerie Limburg

Leden van een landelijke werkgroep en een aantal leden van de lokale werkgroepen beoordelen de aanmeldingen. Per regio wordt een aantal kandidaten geselecteerd, dat op gesprek mag komen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de behaalde cijfers, maar ook naar de maatschappelijke betrokkenheid en de persoon van de kandidaat. Na een intensief selectietraject zullen ze met alle aspecten van het primaire proces van de RM en het OM kennis maken zodat ze aan het eind van de week een goed beeld hebben van wat het werk van een rechter en een officier van justitie betekent. 

Het programma van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli 2017 werd samengesteld en georganiseerd door medewerkers van de rechtbank Limburg en het OM Limburg. Na ontvangst, kennismaking en introductie werden natuurlijk de verklaringen van geheimhouding ondertekend. Iets wat niet mag ontbreken. Het achttal studenten bestond uit 7 dames en 1 heer. 


Toch enigszins typerend dat de dames ook binnen “de Summercourters” in de meerderheid zijn… maar goed dat zegt lang niet alles. Voorzien van een hartige hap en iets gezonds in de vorm van fruit werd een veelbelovende week ingeluid. Een ongewone werkweek, van vroeg in de ochtend tot vaak laat in de avond…of toch niet ongewoon en regulier? Wie zal het beamen en zeggen…?


De eerste dag werd een politierechterzitting bijgewoond waarbij per zaak een deelnemer naast de zittingsgriffier griffiers werkzaamheden mocht doen. De overige kandidaten woonden de zitting bij doch dienden de zaal te verlaten voordat de politierechter haar vonnis wees. Een viertal zaken werd zo behandeld ter zitting en bij de nabespreking tijdens het diner in de avond presenteerden de deelnemers “hun” vonnis zonder kennis van het die middag gewezen echte vonnis. De rechter legde vervolgens haar daadwerkelijke vonnis uit en de studenten hadden de gelegenheid om aan de rechter en de officier van justitie vragen te stellen. Er werd terugkoppeling en feedback gegeven. Het werd een leerzame doch ook een gezellige eerste avond… vele zouden er nog volgen.

Het moge duidelijk zijn dat er geen water bij maar water én wijn werd gedaan,
en uiteraard zoals... met mate...

De tweede dag, dinsdag, het meeste ijs was al gebroken (het was juli, dus dit is figuurlijk bedoeld) werd in de locatie Roermond (rechtbank) een kantonzaak bijgewoond. Ook daar werd een nabespreking gehouden met de betrokken kantonrechter. Die middag werd er een requisitoirspel in de locatie rechtbank Maastricht gehouden. ‘s Avonds werd ook hier door de rechter nog over nagesproken, uitleg gegeven en vragen beantwoord. 


De derde dag, woensdag, werd er na een grondige voorbereiding in de ochtend een Schaduwcourt gehouden in de middag. Dit onderdeel ziet op het civiele recht. Tijdens het Schaduwcourt wordt een comparitie in een aan de studenten van tevoren opgestuurd dossier, nagespeeld. De studenten treden op als partij, advocaat en rechter. Ze krijgen feedback van ervaren collegae op hun optreden ter zitting. Vervolgens wordt de civiele zaak ook op juridische merites geanalyseerd. Rechter, eiser, verweerder…die rollen werden toebedeeld. De dag werd weer afgesloten met een borrel en diner…..krachten en energie opdoen. 


De vierde dag, op donderdag, werd een bestuursrechtzitting nagespeeld. Ook hier werden rollen verdeeld. Die donderdagmiddag werd er een piketspel gespeeld. Tijdens dit programma-onderdeel maken de studenten kennis met het werk van de officier van justitie en de parketsecretaris door de werkzaamheden op de piketkamer of bij ZSM (Zo Spoedig Mogelijk, Zo Snel Mogelijk) na te spelen.

Twee politiefunctionarissen legden de casussen voor via een telefoonverbinding (vanuit enkele kamers verder) aan de kandidaten in hun rol als piket-officier en zorgden voor bloed, zweet en net geen tranen…en een heleboel geblader in het Wetboek van Strafvordering! Mooi , nou ja mooi…leuk om te zien…op afstand, gniffelend….


Direct kunnen beslissen, onderbouwen, wet en regelgeving, lang (onderling) overleg niet altijd mogelijk. Waar vind ik het terug?? Druk op de ketel! Snelle besluitvorming maar wél afgewogen évolgens de regels. Uitleg door de politiefunctionarissen en de OvJ op welke gronden, welke artikelen iets gegrond en/of onderbouwd is en de mogelijke gevolgen. Een drankje(s) op het terras later in de avond zorgde weer voor extra motivatie om de laatste dag, de vrijdag af te sluiten met een TGO-spel aan het politiebureau te Maastricht.


Tijdens dit TGO-spel werd er een bestaande, afgedane strafzaak gepresenteerd door twee rechercheurs. Gedurende de presentatie vond er overleg plaats over scenario’s, besluitvorming en inzet van (BOB) middelen of de koers van het onderzoek.


Afsluiting in de vorm van een evaluatie vond de vrijdagmiddag plaats. Een enerverende week, zowel voor de deelnemers als voor de projectgroep. Tevredenheid, voldoening, leerzaam, respect, samenwerking waren enkele kreten, nou ja , kreten….. We mogen terugkijken op een zeer goed verlopen week, inhoudelijk, organisatorisch, logistiek, medewerking en inzet van allen. Daarbij een zeer spontane en goede groep zonder uitzondering Summercourters! 


Als projectgroep denken we aan een goede investering. Rendabel? Dat zal moeten blijken. In elk geval heeft het wel geleid (wordt misschien lijdzaam ondergaan/geleden) dat er op 27 oktober a.s. de deelnemers Summercourt en enkelen uit de projectgroep een dagdeel IBT (Integrale Beroep Vaardigheidstraining) gaan volgen waarbij een interactief programma (fysieke vaardigheidstest en schietoefeningen) wordt gevolgd. Waarbij eenieder (!) heeft geantwoord op de vraag: “gezien er een afwijking per wapen (lees munitie) is, ben je links- of rechtshandig“. Trekken we hieruit een conclusie?


Misschien dat we in de opleidingen tot lid te worden van de Rechterlijke Macht een dergelijke (soortgelijke) training mee moeten opnemen?

De inzet en medewerking van de leden van de Rechterlijke Macht en hun ondersteuning met name betreffende de zittingen is onontbeerlijk. Tevens de politie en natuurlijk de projectgroep*.

Projectgroep 2017:

• Rosalie Gijselaers, Marieke Klompe, Dyanneke Hamers, Denis Osmic, Jeroen Reuvers en Michiel Romme vanuit rechtbank Limburg;

• Sylvia kuipers, Amaury Arits en Peter Meertens vanuit OM Limburg.


Namen van de deelnemers aan Summer Court:

Carla Jutte, Jill Leyten, Lotte Wijen, Anouk Smits, Sadaf Edalat, Marjorie Drees, Ellen Westenend en Janou Benders.


Aldus naar waarheid opgemaakt

Peter Meertens

Deel deze Forum Romanum