Mobirise

Grote zaken

De 19e editie van de Nieuwsbrief Forum Romanum ligt nu voor je. Iedere organisatie in ons samenwerkingsverband had of heeft grote zaken onder handen: een misdrijf met grote impact; grootschalig DNA verwantschapsonderzoek; grensoverschrijdende projecten; cold cases of een megazaak op zitting.  In deze Nieuwsbrief doen we daar verslag van. 

Jouw mening is belangrijk voor ons!

Voldoet de digitale nieuwsbrief van Forum Romanum aan jouw verwachtingen? Zijn we op de goede weg? Wat zijn verbeterpunten? Lees je alle berichten? Mis je informatie uit de aangesloten organisaties?  Jouw mening is belangrijk voor ons! Laat ons weten wat jij vindt van de nieuwsbrief via marlie.sprengers@maastrichtuniversity.nl.

Met jouw mening kan de redactie de digitale nieuwsbrief gericht verbeteren om zo te voldoen aan de verwachtingen van de lezer.

Voorwoord

Het thema van deze Nieuwsbrief is ‘Grote zaken’. Namens de redactie veel leesplezier gewenst!

Van het Openbaar Ministerie

Oma Rini

 Het is 26 januari 2017. Ogenschijnlijk een normale, koude winterdag. Voor Oma Rini uit de Maastrichtse wijk Wolder echter een dag met dramatische afloop. Wat gebeurde er?

DNA-verwantschapsonderzoek

Bijna twintig jaar geleden verdween de toen 11-jarige Nicky Verstappen vanaf een zomerkamp op de Brunssummerheide. Later wordt zijn lichaam gevonden. Ondanks intensief speurwerk is dit misdrijf nooit opgelost. Het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek is het enige middel om deze zaak alsnog op te helderen.

Nieuwe projecten BES

Het BES (Bureau voor Euregionale Samenwerking in Strafzaken OM Limburg) is gestart met de implementatie van een tweetal door de Europese Unie (mede-) gefinancierde projecten:
BES-Practice 2.0 perfecting the skills of the E.I.O. practitioner, inhoudende de organisatie van een drietal gelijksoortige tri-nationale opleidingen in het kader van het praktisch toepassen van het Europees Onderzoeks Bevel en het in opdracht van de ministers van Justitie (en Veiligheid) van Nederland, België en Duitsland Nordrhein-Westfalen uitgewerkt project.
CrossBES Crossborder Execution of Sentences. Een project dat in nauwe samenwerking met de universiteiten van Maastricht en Leuven wordt uitgevoerd en moet leiden tot verbetering van de samenwerking op het vlak van de (grensoverschrijdende) tenuitvoerlegging van strafvonnissen tussen de drie landen.

Van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coldcase Project Maastricht

Coldcases zijn vooral werk voor en door de politie, maar niet meer in Maastricht. Aan de UM is het een volwaardig geïntegreerd keuzevak in het master curriculum waaraan het OM en politie deelnemen. 

Van de Rechtbank Limburg

Wolf Beretta

De zaak “Wolf Beretta” is een samenvoeging van twee onderzoeken naar overtredingen van de Opiumwet. Wolf in het Limburgse en Beretta in het Brabantse, die geheel los van elkaar begonnen zijn, maar waarvan gaandeweg bleek dat de verdachten toch wel erg veel contact met elkaar hadden. Toen aannemelijk werd dat er samen criminele zaken gedaan werden zijn deze onderzoeken gevoegd. Uiteindelijk werden 21 verdachten vervolgd voor onder meer de invoer van en handel in cocaïne, en de invoer van grondstoffen voor, de productie van en de handel in synthetische drugs.

Nieuws

Van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Nu te koop: Jubileumboek 
Ter ere van het 35-jarig bestaan van de Maastrichtse Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft de faculteit een jubileumboek uitgebracht. In het boek wordt de historie en de ontwikkeling tot de hedendaagse faculteit beschreven, aangevuld met vele oude en nieuwe foto’s. Het boek is voor € 34,50 (€ 29,50 voor studenten met een geldige UM-studentenkaart) te koop bij boekhandel De Tribune in Maastricht.

Van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Benoeming mr. dr. Suzan van der Aa tot hoogleraar Straf(proces)recht
Per 1 mei 2018. start mr. dr. Suzan van der Aa aan onze faculteit als hoogleraar Straf(proces)recht; ze volgt Gerard Mols op, die inmiddels met emeritaat is. Mr. dr. Suzan van der Aa is nu nog fulltime verbonden aan het Internationaal Victimology Institute (INTERVICT) van Tilburg University. Ze startte daar in 2005 als promovenda en sinds 2015 is ze UHD binnen dat instituut. 

Van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Advocaat Bas van Zelst benoemd tot bijzonder hoogleraar aan Universiteit Maastricht
De Universiteit Maastricht heeft advocaat Bas van Zelst benoemd tot bijzonder hoogleraar Dispute Resolution and Arbitration. Van Zelst is werkzaam bij het Amsterdamse advocatenkantoor Van Doorne. Met hun samenwerking willen universiteit en kantoor de theorie en de praktijk met elkaar verbinden. Vanaf november 2017 is Van Zelst op zijn post in Maastricht te vinden. Voorafgaand daaraan, van augustus tot en met oktober, was hij gastonderzoeker aan de University of British Columbia in Vancouver, Canada. 

Van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Kinderstrafzitting Oefenrechtbank Universiteit Maastricht (UM) op het OBC in Bemmel
Casus: Bedreiging school via Twitter-bericht

Op maandag 9 april jl. hebben de docenten van de Oefenrechtbank UM en drie studenten van Pleitgenootschap GAIUS een demonstratie gegeven van een Kinderstrafzitting op de middelbare school het OBC in Bemmel voor ruim 75 VWO-4 leerlingen. Universiteit Maastricht wil scholieren graag laten kennismaken met de studie Rechtsgeleerdheid. Daarom bedacht de universiteit het plan om de medewerkers van de Oefenrechtbank met een speciale zitting naar middelbare scholen te sturen. 

Van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Team USA wint finale International Client Consultation Competition (ICCC)
Het team uit de USA is de winnaar van de 2018 ICCC competitie. De Maastrichtse Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseerde de internationale finale van de International Client Consultation Competition van 11 tot en met 14 april 2018. Er namen teams deel uit 22 landen. Deze landen vertegenwoordigden de hele wereld van Nieuw Zeeland tot Illinois via Maleisië, Georgië en Ierland.

Van het Openbaar Ministerie
Nationale requireerwedstrijd
Op vrijdag 20 april jongstleden vond de landelijke requireerwedstrijd plaats. Hieraan vooraf gingen regionale wedstrijden. Zo ook in Limburg en wel op 16 maart. Namens de Universiteit Maastricht, FdR, namen Christian Dewindt en Koen Sengers deel aan de voorronde. Zij schreven aan de hand van een gefingeerde zaak een requisitoir en spraken dit uit voor een jury die bestond uit Joan Holthuis (rechter), Henk Peters (officier van justitie) en Annemarie Kemp (officier van justitie) 

PAO-programma 2018

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

Het PAO-najaarsprogramma georganiseerd door het PAO-bureau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Medewerkers van de rechtbank Limburg en het OM Limburg krijgen 25% korting op het bijwonen van deze PAO-cursussen. Voor aanmelding graag contact opnemen met de contactpersoon van uw organisatie. M. van Boxtel (rechtbank Limburg), opleidingen.rb-lim@rechtspraak.nl, 088-3616669, P. Meertens (OM Limburg), p.l.v.meertens@om.nl, tel. 088- 6999720

Deel deze Forum Romanum