best free css templates

Leiden nieuwe technieken tot een doorbraak?

In de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998 verdween de 11-jarige Nicky Verstappen vanaf een zomerkamp op de Brunssummerheide. Nicky was daar met een aantal dorpsgenootjes op kamp. Een van de tentgenootjes herinnert zich dat hij om half zes die ochtend met Nicky heeft gesproken, toen hij was opgestaan om naar de wc te gaan.

Er ontstaat een zoektocht. De volgende avond wordt zijn lichaam gevonden in de buurt van het kamp. Dood, maar zonder sporen van geweld. Met blote voeten en alleen de lange broek van zijn pyjama aan. De dood van Nicky is altijd onderwerp van gesprek gebleven. Wat de ouders van Nicky overkwam, is de vrees van alle ouders. Je kind gaat op vakantie, maar komt niet meer thuis.

Onderzoek

Jarenlang deden politie en Openbaar Ministerie uitgebreid onderzoek. Helaas leidde dit niet tot de oplossing van de zaak. Sinds enkele jaren is er door technische ontwikkelingen en verandering in de wetgeving meer mogelijk op het gebied van DNA-onderzoek. Het Openbaar Ministerie Limburg kondigt in mei 2017 aan dat er een grootschalig DNA-(verwantschaps)onderzoek wordt uitgevoerd onder mannen. De aangetroffen sporen werden en worden dagelijks vergeleken met sporen in de Nederlandse DNA-databank. Na de aankondiging kwamen in totaal 200 tips bij het team binnen. Er bleek helaas geen bruikbare tip bij te zitten. Het DNA-verwantschapsonderzoek is de uiterste poging om de donor van de sporen op de kleding en het lichaam van Nicky te vinden. Dat is de man die antwoord kan geven op de vraag wat er met Nicky gebeurd is. 

DNA-onderzoek 

Bij een DNA-onderzoek wordt gekeken of het afgenomen DNA overeenkomsten heeft met de destijds veilig gestelde DNA-sporen uit het onderzoek. Er zijn twee varianten, het autosomaal DNA-onderzoek en het DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober 2017 kregen 1500 mannen een oproep om vrijwillig DNA af te staan. Het aangetroffen DNA komt namelijk van een man. Mannen geven van generatie op generatie hun Y-chromosoom door. Daarnaast is de groep onder andere samengesteld uit personen die voorkomen in het dossier dat in de afgelopen jaren is opgebouwd, waaronder personen van wie bekend is dat zij destijds vaker op de Brunssummerheide kwamen vanwege werk, recreatie of sport. In beide onderzoeken zijn de deelnemers geen verdachten.


Op 24 februari 2018 startten politie, Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut met het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit. Er worden 21.500 mannen uitgenodigd om vrijwillig DNA af te staan. Het gaat om mannen in de leeftijd van 18 tot 75 die wonen (of in 1998 woonden) in de regio’s waar het misdrijf plaatsvond en waar Nicky woonde. Het gaat om heel Landgraaf en verder delen van Heerlen en Brunssum die aan de Brunssummerheide grenzen. De personen die destijds in 1998 daar woonden, wonen in de buurt, wonen ergens anders in Limburg of in de rest van Nederland. Bijna 70% van de opgeroepen mannen doet vrijwillig mee aan het onderzoek. Hun DNA wordt nu geanalyseerd waarmee met de huidige technieken tot negen generaties teruggegaan kan worden.

DNA-onderzoek 

Bij DNA-verwantschapsonderzoek wordt het DNA van de man vergeleken met het DNA dat destijds is gevonden. Deelname aan DNA-verwantschapsonderzoek is niet verplicht en gebeurt op volledige vrijwillige basis. Maar hoe werkt zo’n DNA-verwantschapsonderzoek nu eigenlijk (zie film)? De uitgenodigde mannen gaan naar een locatie, zoals bijvoorbeeld een buurtcentrum. Met een sponsje wordt wangslijm aan de binnenkant van de mond van de mannen weggenomen. (zie foto). Dit doet geen pijn en gaat heel snel. In het bijzijn van de deelnemer wordt het DNA verpakt. De verpakking heeft een unieke code. Het pakketje met de code gaat naar het Nederlands Forensisch Instituut. Het NFI krijgt alleen de code. De persoonsgegevens blijven bij de politie. Het DNA-profiel wordt uitsluitend vergeleken met de veiliggestelde sporen en niet met andere sporen uit andere onderzoeken. Na afronding van het verwantschapsonderzoek worden het DNA-materiaal en de vervaardigde profielen vernietigd.


De hoop is dat minimaal één van deze personen (verre) familie is van de man van wie sporen zijn aangetroffen in het onderzoek naar de dood van Nicky. Als dat het geval is, biedt dit aanknopingspunten voor verder onderzoek. Als de deelnemers geen ‘match’ hebben met de veilig gestelde sporen, dan kunnen families ook worden uitgesloten. Het NFI heeft zes tot twaalf maanden nodig om al het DNA te verwerken.

Kijk voor meer informatie op de speciale website van dit onderzoek www.onderzoeknickyverstappen.nl of op de Facebookpagina Onderzoek Nicky Verstappen

Deel deze Forum Romanum