free web builder

Benoeming mr.dr. Suzan van der Aa tot hoogleraar Straf(proces)recht

Nieuws Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Per 1 mei a.s. start mr.dr. Suzan van der Aa aan onze faculteit als hoogleraar Straf(proces)recht; ze volgt Gerard Mols op, die inmiddels met emeritaat is. Mr.dr. Suzan van der Aa is nu nog fulltime verbonden aan het Internationaal Victimology Institute (INTERVICT) van Tilburg University. Ze startte daar in 2005 als promovenda en sinds 2015 is ze UHD binnen dat instituut.

Haar onderzoek spitst zich toe op de slachtofferrechten binnen het strafproces. Ze heeft veel onderzoekservaring opgedaan op het gebied van stalking en andere vormen van geweld. Ze heeft nationale en internationale onderzoeksprojecten geleid op het gebied van verkeersslachtoffers, beschermingsbevelen, klachtenfunctionarissen en vermogensdelicten. Ze heeft veel gepubliceerd, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Op bestuurlijk vlak heeft Suzan van der Aa diverse rollen vervuld zoals opleidingsdirecteur van een master, lid van het managementteam van INTERVICT en vice-decaan onderwijs binnen de rechtenfaculteit van Tilburg. Ze heeft diverse onderzoekers aangestuurd en begeleidt momenteel twee promovendi. In haar nieuwe functie zal Suzan van der Aa verantwoordelijkheid dragen voor, en onderwijs geven in Verdieping Strafprocesrecht en enkele andere vakken.

Deel deze Forum Romanum