best free website templates

Advocaat Bas van Zelst benoemd tot bijzonder hoogleraar aan Universiteit Maastricht

Nieuws Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Universiteit Maastricht heeft advocaat Bas van Zelst benoemd tot bijzonder hoogleraar Dispute Resolution and Arbitration. Van Zelst is werkzaam bij het Amsterdamse advocatenkantoor Van Doorne. Met hun samenwerking willen universiteit en kantoor de theorie en de praktijk met elkaar verbinden. Vanaf november 2017 is Van Zelst op zijn post in Maastricht te vinden. Voorafgaand daaraan, van augustus tot en met oktober, was hij gastonderzoeker aan de University of British Columbia in Vancouver, Canada.

Van Zelsts onderzoek richt zich op fundamentele en praktische aspecten van geschiloplossing in rechtsvergelijkend perspectief. Van Zelst: "Regels om geschillen op te lossen worden vaak gezien als technicalities. De wijze waarop geschillen worden opgelost kan echter van grote invloed zijn op de uiteindelijke uitkomst van een geschil. Denk bijvoorbeeld aan hoe de kosten van geschiloplossing invloed hebben op de toegang tot het recht of hoe de uitkomst van een geschil kan worden beïnvloed door het gebruik van technische hulpmiddelen.

Met mijn onderzoek wil ik bijdragen aan een beter begrip van deze aspecten van het recht."

Ontwikkeling van het vak 

Van Zelst combineert zijn onderzoek en het docentschap aan de universiteit met zijn betrekking bij Van Doorne. Prof. Dr. Jan Smits, hoofd van de capaciteitsgroep Privaatrecht en academisch directeur van het Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI): “Wij in Maastricht zijn buitengewoon verheugd met de komst van Bas. Zijn komst versterkt het profiel van onze faculteit op het terrein van geschillenbeslechting. Bovendien zullen onze studenten zeer profiteren van zijn uitgebreide praktijkervaring die hij steeds weet te verbinden met de theorie. We zien uit naar een zeer productieve samenwerking.” 

Managing Partner Van Doorne N.V. Johan Boeren:

"Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van het advocatenvak en aan vraagstukken in de samenleving. Dat doen we onder meer door onze mensen in de gelegenheid te stellen maatschappelijk relevante posities te bekleden, bijvoorbeeld als deken of in een academische rol. Het hoogleraarschap van Bas is daar een goed voorbeeld van. We zijn buitengewoon trots op hem."

Over Bas van Zelst

Bas van Zelst (1981) is een expert op het gebied van het oplossen van grensoverschrijdende geschillen. Hij voert bij Van Doorne een brede civiele praktijk met een focus op internationale arbitrage. Daarnaast is Bas van Zelst een ervaren onderzoeker en docent. Hij was in 2006/2007 visiting researcher aan Harvard Law School. Van 2009-2016 gaf en coördineerde hij het vak International Arbitration aan respectievelijk de Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en de University of Law and Policy in Lahore, Pakistan. In Maastricht doceert Van Zelst vanaf november 2017 het vak Dispute Resolution.


Deel deze Forum Romanum