free bootstrap templates

Grote zaken

Voorwoord Annemiek Derks, voorzitter Forum Romanum

Het OM (in de persoon van Harry Willems) trapt af met de geruchtmakende misdrijfzaak ‘oma Rini’. Een zaak die een grote impact had op de buurt Wolder. De gemeente Maastricht verzorgde informatiebijeenkomsten voor de verontruste buurtbewoners. Een Team Grootschalig Onderzoek, 25 rechercheurs onder leiding van de officier van justitie, werd op de zaak gezet. Lees het boeiende verslag van het onderzoek.


Ook een grote zaak betreft het DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak van de in 1998 op de Brunssumerheide dood aangetroffen Nicky Verstappen. Er zijn 21.500 mannen aangeschreven om vrijwillig DNA af te staan. Lees de achtergronden van dit grootste DNA-verwantschapsonderzoek tot nu in ons land in de OM-bijdrage.


Peter Meertens van het OM presenteert verder trots twee nieuwe projecten vanuit het Bureau voor Euregionale strafrechtelijke Samenwerking (BES). BES is een samenwerkingsverband tussen Nederland, België en Duitsland. Het ene project ziet op de organisatie van een drietal gelijksoortige –trinationale opleidingen in het kader van het praktisch toepassen van het Europees Onderzoeks Bevel. Het andere project is CrossBES, waarbij ook de universiteiten van Maastricht en Leuven betrokken zijn. Dit project moet leiden tot verbetering van de samenwerking op het vlak van de (grensoverschrijdende) tenuitvoerlegging van strafvonnissen tussen de drie landen.


In het Coldcase Project Maastricht, een keuzevak in het Master curriculum aan de FdR, werken politie, OM en studenten samen aan Limburgse misdrijfzaken, waarin geen persoon is veroordeeld. Ze komen uit de jaren negentig en nulnul. Het gaat veelal om moord of zware zeden. Het zijn, door het tijdsverloop en de emotionele impact, ook grote zaken. Robert Horselenberg geeft een interessante beschrijving.


Tenslotte geeft de Limburgse strafrechter Mieke van Baal een kijkje in de keuken van een megaproject bij de rechtbank in de zaak “Wolf Baretta”. Lees wat er bij komt kijken om een gevoegd Brabants en Limburgs onderzoek naar overtredingen van de Opiumwet, uitmondend in de berechting van 21 verdachten, uiteindelijk op zitting te behandelen en er uitspraak in te doen. Met recht een megaklus!


We hebben met plezier deze Nieuwsbrief weer samengesteld. Reacties zijn welkom bij de redactie, u vindt onze gegevens in het colofon.


Annemiek Derks


Vlnr: Harry Willems (OM), Peter Meertens (OM), Marlou van Boxtel (RL), Esther Ronda (UM), Eliene van Rie (RL), Annemiek Derks (RL), Marlie Sprengers (UM), Natasja van der Meer (UM).
Foto redactie fotograaf: R. Snijders | Foto Annemiek Derks fotograaf: H. Dethmers

Deel deze Forum Romanum