free bootstrap templates
Mobirise
Mobirise

VOORWOORD
In deze Nieuwsbrief van Forum Romanum snijden we het interessante thema van de Robotrechter aan: de computer die rechtspreekt. Kunnen kunstmatige intelligentiesystemen het traditionele rechterswerk overnemen?
Lees meer > 

Mobirise

Robotrechter komt tot ander oordeel dan mens

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Een auto besturen. De koelkast vullen. Pakketten bezorgen. Schoonmaken. Op steeds meer plekken nemen robots ons mensen het werk uit handen, met wisselend succes. Ook in de rechtspraak volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Maar voorzichtigheid is geboden. Uit onderzoek komt naar voren dat rechtspraak met behulp van een computer wel eens tot heel andere uitkomsten zou kunnen leiden dan rechtspraak door mensen alleen.
Lees meer >

Mobirise

De onberekenbare mens

Rechtbank Limburg
Wie we zijn en wat we doen is data. Wetten zijn algoritmes. Eén en één is twee. Of zelfs: 0 en 1 is alles. Maar waar kan de ónberekenbare mens dan nog terecht? Rechter in opleiding Niek van de Pasch schrijft over de rechtspraak als ambacht en instituut in een tijd van fanatiek dataïsme.
Lees meer >

Mobirise

Big Data en Data Science in toga en bef 

Rechtbank Limburg
“Hoe zet je kennisbronnen met behulp van kunstmatige intelligentie in om de kwaliteit van de rechtspraak te verhogen? Hoe kan de rechter in alle digitaal opgeslagen rechtspraak zo effectief mogelijk naar gelijke casus zoeken? Is het denkbaar dat kunstmatige intelligente systemen het traditionele rechterswerk overnemen?”
Lees meer >

Mobirise

Burgerforum

Openbaar Ministerie
Het burgerforum is een van de manieren om de mening over strafmaat en sanctiemodaliteit te peilen in de samenleving en kan aanleiding zijn om het College van Procureurs-Generaal te adviseren over het strafvorderingsbeleid en de richtlijnen voor de strafvordering.
Lees meer >

Mobirise

Internationale samenwerking

Openbaar Ministerie
Gebruik maken van je netwerk werpt vruchten af. Zeker in zaken waarin tijd belangrijker is dan formaliteit.
Lees meer >

Mobirise

NIX18:’t Waeske

Openbaar Ministerie 
Alcohol kan de ontwikkeling van een aantal delen van de hersenen, die zich tot gemiddeld het 24e jaar ontwikkelen, verstoren. Dat kan het karakter en het gedrag van jongeren beïnvloeden.
Lees meer >

Nieuwtjes uit de organisaties

Rechtbank Limburg
Mobirise

Peter Pulles voorgedragen voor herbenoeming
De Raad voor de rechtspraak heeft Peter Pulles voorgedragen voor herbenoeming als president van de rechtbank Limburg.De nieuwe periode gaat in vanaf 1 januari a.s. voor de duur van 3 jaar. 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Mobirise

Benoeming Bram Van Hofstraeten
Per 15 juni jl. is dr. Bram Van Hofstraeten benoemd als bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis van de Limburgse Territoria (0,2 fte). De huidige leerstoelhouder, prof. dr. Louis Berkvens, is in juli 2018 met emeritaat gegaan en Bram Van Hofstraeten volgt hem op. Lees meer >

Mobirise

Benoeming Anne Pieter van der Mei
Per 1 juni 2018 is Anne Pieter van der Mei, eerder UHD bij de capaciteitsgroep Internationaal en Europees Recht, benoemd tot hoogleraar Europees Sociaal Recht. De leerstoel wordt ondergebracht bij de capaciteitsgroep Publiekrecht. Lees meer >

Mobirise

Benoeming mr. dr. Jos Hamers 
Per 1 juli jl. is Jos Hamers, UHD binnen de capaciteitsgroep Privaatrecht, benoemd op de persoonlijke leerstoel Nationaal en Interregionaal Rechtspersonen- en Personenvennootschaps-recht (0,2 fte). Lees meer >

Alumnidag 2018

Op zaterdag 8 september jl. vond de jaarlijkse alumnidag plaats. De Alumnidag staat altijd in het teken van ophalen van herinneringen, ontmoeten van oude bekenden en het leggen van nieuwe contacten. Daarnaast worden er diverse lezingen en sociale activiteiten georganiseerd. Zo konden we op onze faculteit genieten van een zeer interessante lezing van privacyjurist en alumnus Paul Breitbarth over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot privacy in de hedendaagse internetsamenleving. Bekijk de video voor een korte sfeerimpressie van de dag. De alumnidag vindt ieder jaar plaats op de tweede zaterdag in september. Zet de datum dus nu alvast in je agenda! 

Bijna een hattrick

Team Maastricht wint zilver in nationale VAR-pleitwedstrijd 2018! 

Mobirise
Het was bijna gelukt: driemaal op rij de prestigieuze bestuursrechtelijke VAR-pleitwedstrijd op onze naam schrijven! Het Maastrichtse pleitteam heeft op woensdag 16 mei in Groningen een prachtige tweede plaats behaald. In een zinderende finale tegen het team van de VU Amsterdam wist masterstudent Sam Keuls de Maastrichtse eer grandioos hoog te houden. Lees meer >
PAO-cursussen
Mobirise

Medewerkers van de rechtbank Limburg en het OM Limburg krijgen 25% korting op het bijwonen van deze PAO-cursussen. Bekijk het PAO-najaarsprogramma georganiseerd door het PAO-bureau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Lees meer >

Copyright (c) | Forum Romanum is een samenwerkingsverband tussen de Rechtbank Limburg, het Openbaar Ministerie Limburg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM. Deze samenwerking beoogt een onderlinge dienstverlening, waarbij wordt gedacht aan cursussen, congressen, deelname aan de oefenrechtbank, stages etc. Het doel van Forum Romanum? Delen van kennis en kunde!

Contact Redactieraad Forum Romanum

Archiefoverzicht Forum Romanum