best free css templates
Mobirise
Voorwoord
Wij vroegen Bas van Zelst, bijzonder hoogleraar Dispute Resolution and Arbitration aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM, Niek van de Pasch, rechter in opleiding bij de Rechtbank Limburg en Han Groen, senior rechter bij de Rechtbank Limburg, om hun reflectie op dit onderwerp. 
Mobirise
Voorzichtigheid is geboden bij het inschakelen van computers in het rechtspreken concludeert Bas van Zelst in zijn bijdrage ‘Robotrechter komt tot ander oordeel dan de mens’. Niek van de Pasch vertrekt in zijn bijdrage vanuit de grote hoeveelheid datastromen in onze huidige maatschappij en vraagt zich af waar de ónberekenbare mens dan terecht kan. Han Groen heeft al een training gevolgd (Big data en Big Science) in het voorjaar van 2018, met als vraag hoe je enorme dataverzamelingen voor juridische doeleinden in kunt zetten om de kwaliteit van de rechtspraak te verhogen.

Verder in dit nummer een artikel van het OM over het Burgerforum: de inbreng van ‘gewone’ burgers wordt meegenomen bij het opstellen van nieuwe richtlijnen voor strafeisen. Een mooi voorbeeld van internationale samenwerking waarbij haast geboden was laat het artikel “BES in practice” zien. Lees hoe in een paar uur tijd voorkomen kon worden dat een in Duitsland gestolen vaas van 15.000 euro in Nederland geveild werd. Ook aandacht voor de geruchtmakende zaak van ’t Waeske, het verstrekken van alcohol door de jeugdsoos aan een 15-jarige jongen die na vertrek uit de jeugdsoos na een tragisch ongeval overlijdt. 

Verder wijs ik nog graag op onze vaste rubrieken Nieuwtjes uit de organisatie en het PAO aanbod van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

Veel plezier met het lezen van dit nummer. De redactie hoort graag jullie reacties. Zie voor onze gegevens het colofon. 

Annemiek Derks 
Voorzitter Forum Romanum

Copyright (c) | Forum Romanum is een samenwerkingsverband tussen de Rechtbank Limburg, het Openbaar Ministerie Limburg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM. Deze samenwerking beoogt een onderlinge dienstverlening, waarbij wordt gedacht aan cursussen, congressen, deelname aan de oefenrechtbank, stages etc. Het doel van Forum Romanum? Delen van kennis en kunde!

Contact Redactieraad Forum Romanum

Archiefoverzicht Forum Romanum