free bootstrap theme
Mobirise
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Benoeming Anne Pieter van der Mei
Per 1 juni 2018 is Anne Pieter van der Mei, eerder UHD bij de capaciteitsgroep Internationaal en Europees Recht, benoemd tot hoogleraar Europees Sociaal Recht. De leerstoel wordt ondergebracht bij de capaciteitsgroep Publiekrecht.
Mobirise
Binnen de leerstoel wordt beoogd om drie, nauw met elkaar verbonden, terreinen te bestrijken: het Europees sociaalzekerheidsrecht, het Europees arbeidsrecht en het Europees gezondheidsrecht. De noodzaak om de sociale dimensie van het Europees integratieproces te versterken is evident; daarnaast worden het nationale arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en gezondheidsrecht in toenemende mate beïnvloed door het Europees recht. Aangezien Europees en sociaal recht steeds meer met elkaar verweven zijn, is het noodzakelijk de rechtsgebieden tezamen en geïntegreerd te bestuderen. Anne Pieter zal dat zowel in het onderwijs als in het onderzoek doen.

Zijn onderwijs omvat zowel Europeesrechtelijke en sociaalrechtelijke vakken alsvanzelfsprekend het vak European Labour Law and Social Security Law. Zijn onderzoek zal aansluiten bij dat van de capaciteitsgroep Publiekrecht, dat is ondergebracht in het Maastricht Centre for European Law (MCEL), de Ius Commune Research School en het Centre for European Research in Maastricht (CERiM).

Copyright (c) | Forum Romanum is een samenwerkingsverband tussen de Rechtbank Limburg, het Openbaar Ministerie Limburg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM. Deze samenwerking beoogt een onderlinge dienstverlening, waarbij wordt gedacht aan cursussen, congressen, deelname aan de oefenrechtbank, stages etc. Het doel van Forum Romanum? Delen van kennis en kunde!

Contact Redactieraad Forum Romanum

Archiefoverzicht Forum Romanum