responsive web templates
Mobirise
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Benoeming mr. dr. Jos Hamers 
Per 1 juli jl. is Jos Hamers, UHD binnen de capaciteitsgroep Privaatrecht, benoemd op de persoonlijke leerstoel Nationaal en Interregionaal Rechtspersonen- en Personenvennootschapsrecht (0,2 fte).
Mobirise
Deze ontwikkelingen roepen vragen op vanuit het oogpunt van eenvormigheid, onder meer ten aanzien van hoe uitspraken van de Hoge Raad moeten worden uitgelegd en toegepast in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met het onderzoek dat binnen deze leerstoel wordt verricht, wordt beoogd een belangrijke bijdrage te leveren aan het creëren van eenvormigheid. Voor wat betreft het onderwijs zal Jos Hamers vooral verantwoordelijkheid dragen voor, en onderwijs geven in, vakken op het terrein van het nationaal en interregionaal rechtspersonen- en personenvennootschapsrecht. Jos zal de bestaande expertise op het terrein van het nationaal en interregionaal rechtspersonen- en personenvennootschapsrecht verder aanvullen en, tezamen met Mieke Olaerts (hoogleraar Comparative and National Company Law), een leidende rol vervullen binnen het Instituut voor Corporate Law, Governance and Innovation Policy (ICGI).

Copyright (c) | Forum Romanum is een samenwerkingsverband tussen de Rechtbank Limburg, het Openbaar Ministerie Limburg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM. Deze samenwerking beoogt een onderlinge dienstverlening, waarbij wordt gedacht aan cursussen, congressen, deelname aan de oefenrechtbank, stages etc. Het doel van Forum Romanum? Delen van kennis en kunde!

Contact Redactieraad Forum Romanum

Archiefoverzicht Forum Romanum