web builder
Mobirise
Bijdrage van het Openbaar Ministerie
Internationale samenwerking
BES in practice Het Bureau voor Euregionale strafrechtelijke Samenwerking (BES) is een tri-nationale instelling van de parketten van het Openbaar Ministerie in de Euregio’s Maas-Rijn en Rijn-Maas-Noord.
Mobirise
Het BES richt zich op het initiëren en verbeteren van de justitiële samenwerking in het ook in crimineel perspectief intensieve drielanden grensgebied van België, Nederland en Nordrhein-Westfalen (NRW).  Concreet betekent dit, dat de leden van het openbaar ministerie (maar ook de politiediensten) in de euregio en ver daarbuiten worden bijgestaan door de bij het BES aanwezige expertise en/of de inzet van het netwerk. 
In (internationale) opsporingsonderzoeken is snelheid vaak geboden. En dat kan, zoals blijkt uit onderstaand verhaal.

Op 12 november 2017 wordt in een kasteel in Düsseldorf (Dld) ingebroken en worden onder andere antieke kroonluchters en vazen buitgemaakt met een gezamenlijke waarde van 100.000 euro.  Eén van de buitgemaakte vazen vertegenwoordigde een waarde van 15.000 euro. Alles werd uit de kast gehaald om die vaas te traceren. Een rechercheur struint het internet af en bezoekt daarbij niet alleen marktplaats maar speurt op alle verkoophoeken en veilingsites. En dan, jawel hoor, bingo! Hij treft de vaas aan op de website van een veilinghuis in Maastricht. Op 20 september 2018, om 12.00 uur, zou de vaas geveild worden.  

20 september, denkt de betreffende rechercheur. “Dat is vandaag. We moeten er dus snel bij zijn!”.  Op 20 september om 10.48 uur ontvangt de (Duitse) officier van justitie van het BES een ‘brandmail’ van zijn Duitse collega. De Duitse aanklager is niet in staat om, gelet op het korte tijdsbestek, een rechtshulpverzoek, voorzien van een vertaling, in te dienen. Dan maar een telefoontje naar het BES. ‘Kunnen jullie helpen, want als het via de officiële weg moet, dan is de vaas straks weg’ luidt de boodschap. 

De officier van justitie bedenkt zich niet lang, legt snel wat contacten en al binnen een kwartier was de Nederlandse politie onderweg om de vaas veilig te stellen.
En om 11.22 uur, dus binnen 44 minuten na het ontvangst van de spoedaanvraag, deelde de leider van het IRC Limburg al, in het Duits, aan de Düsseldorfse aanklager mede, dat zijn, in het Duits geschreven verzoek om bevestiging van de beslaglegging in goede orde was ontvangen".

Zo zie je maar, het bureau euregionale samenwerking is een belangrijke, niet meer weg te denken, schakel als het gaat om opsporingshandelingen in grensoverschrijdende opsporingsonderzoeken. Het werkt dus om even snel een ketenpartner te benaderen en te bezien welke mogelijkheden er zijn om een zaak samen tot een goed einde te brengen. Samen staan we immers voor een strafrechtelijke handhaving en een veiligere samenleving, ook over de grenzen heen.

Copyright (c) | Forum Romanum is een samenwerkingsverband tussen de Rechtbank Limburg, het Openbaar Ministerie Limburg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM. Deze samenwerking beoogt een onderlinge dienstverlening, waarbij wordt gedacht aan cursussen, congressen, deelname aan de oefenrechtbank, stages etc. Het doel van Forum Romanum? Delen van kennis en kunde!

Contact Redactieraad Forum Romanum

Archiefoverzicht Forum Romanum