create a website for free
Mobirise
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Benoeming Bram Van Hofstraeten 
Per 15 juni jl. is dr. Bram Van Hofstraeten benoemd als bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis van de Limburgse Territoria (0,2 fte). De huidige leerstoelhouder, prof. dr. Louis Berkvens, is in juli 2018 met emeritaat gegaan en Bram Van Hofstraeten volgt hem op.
Mobirise
De leerstoel is in de jaren tachtig gevestigd door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). De oprichting ervan werd destijds gemotiveerd vanuit het bijzondere karakter van de rechtsgeschiedenis van de ‘Limburgse’ territoria, die in belangrijke mate afwijkt van die van de rest van Nederland.

Bram Van Hofstraeten, die als UHD aan onze faculteit verbonden is, zal onderwijs verrichten en entameren in het vak Comparative Legal History of the Meuse-Rhine-EUregion en tevens zal hij participeren in het facultaire onderwijs in Maastricht en Hasselt. Zijn onderzoek zal aansluiten bij dat van de capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht.

Bram Van Hofstraeten promoveerde in 2008 cum laude aan de UM en was nadien werkzaam als postdoc aan de Katholieke Universiteit Leuven (2008-2012), alvorens hij als Marie Curie fellow terugkeerde naar de UM. In 2015 verwierf dr. Van Hofstraeten een VIDI-subsidie van NWO voor een rechtsvergelijkend onderzoek naar de geschiedenis van het handelsrecht, in het bijzonder het vennootschapsrecht.

Copyright (c) | Forum Romanum is een samenwerkingsverband tussen de Rechtbank Limburg, het Openbaar Ministerie Limburg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM. Deze samenwerking beoogt een onderlinge dienstverlening, waarbij wordt gedacht aan cursussen, congressen, deelname aan de oefenrechtbank, stages etc. Het doel van Forum Romanum? Delen van kennis en kunde!

Contact Redactieraad Forum Romanum

Archiefoverzicht Forum Romanum