develop free website
Mobirise
Voorwoord
Grensoverschrijdende samenwerking in het kader van opgelegde sancties blijkt tot nu toe minder aandacht te hebben gehad dan samenwerking in de opsporingsfase. Maar dat gaat veranderen.
Het Bureau voor Euregionale Samenwerking heeft van de ministers van Justitie van Nederland, Duitsland en België opdracht gekregen om een project op dit gebied uit te werken, waarin rechtsvergelijkend onderzoek en opleiding gebundeld worden. Hierover gaat het lezenswaardige hoofdartikel in deze Nieuwsbrief van de hand van Officier van Justitie B. Köke: Project CrossBES (Cross border execution of sentences).

In het najaar willen we een nieuwsbrief wijden aan slachtofferhulp. Het Openbaar Ministerie en de rechtbank hebben hier volop mee te maken en het onderwerp heeft bij de fdr ook de wetenschappelijke aandacht. Wie een bijdrage wil leveren of tips daarvoor heeft, is bij dezen uitgenodigd om met één van de redactieleden contact op te nemen.
Veel leesplezier!

Mobirise

Annemiek Derks
Voorzitter Forum Romanum

Copyright (c) | Forum Romanum is een samenwerkingsverband tussen de Rechtbank Limburg, het Openbaar Ministerie Limburg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM. Deze samenwerking beoogt een onderlinge dienstverlening, waarbij wordt gedacht aan cursussen, congressen, deelname aan de oefenrechtbank, stages etc. Het doel van Forum Romanum? Delen van kennis en kunde!

Contact Redactieraad Forum Romanum

Archiefoverzicht Forum Romanum