free amp template
Mobirise
Bijdrage van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Benoeming Britta Böhler tot hoogleraar Advocatuur & Ethiek 
Per 1 maart jl. is prof. mr. Britta Böhler benoemd tot hoogleraar Advocatuur & Ethiek (voor 0,2 fte) in de faculteit; de leerstoel is ondergebracht bij de capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht. 

De instelling van deze leerstoel past bij het beleid van de faculteit om het palet aan vaardigheden van onze afgestudeerden verder te versterken door systematisch aandacht te besteden aan de steeds belangrijker wordende ethische aspecten van de beroepsuitoefening door togadragers. Bijzondere na-druk zal daarbij worden gelegd op de advocatuur; zowel binnen als buiten de rechtszaal levert de advocaat immers een essentiële bijdrage aan het functioneren van de rechtsstaat. De bijdrage van prof. mr. Böhler aan het onderwijs zal vooral vorm krijgen in het vak Advocaat en Ethos, dat zowel in het Engels als in het Nederlands zal worden aangeboden.

Prof. mr. Böhler is een zeer ervaren advocate (met name in politieke zaken); ze werkte van 1985 tot 1991 als advocaat in Duits-land en sinds 1991 in Nederland. Van 2012 tot 2017 was zij bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam en van 2007 tot 2011 was zij lid van de Eerste Kamer.

Mobirise

Copyright (c) | Forum Romanum is een samenwerkingsverband tussen de Rechtbank Limburg, het Openbaar Ministerie Limburg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM. Deze samenwerking beoogt een onderlinge dienstverlening, waarbij wordt gedacht aan cursussen, congressen, deelname aan de oefenrechtbank, stages etc. Het doel van Forum Romanum? Delen van kennis en kunde!

Contact Redactieraad Forum Romanum

Archiefoverzicht Forum Romanum