how to create a website for free
Mobirise

Voorwoord

Grensoverschrijdende samenwerking bij de tenuitvoerlegging van strafvonnissen

Mobirise

Als rechter die in haar werkzame leven niet heel veel te maken heeft gehad met het strafrecht (en daarbuiten overigens ook niet..) kon ik me zo één, twee, drie niet heel veel voorstellen bij dit onderwerp. Totdat er in de redactievergadering allerlei voorbeelden voorbij kwamen. Zoals de vraag of een in België uitgesproken beroepsverbod ook in Nederland geldt. Of de vraag of een in Nederland opgelegde gevangenisstraf aan Duitsland kan worden overgedragen.
Lees meer > 

CrossBES

Bijdrage Openbaar Ministrie

Voorbeelden van grensoverschrijdende strafuitvoering
Door een Nederlandse rechter wordt een gevangenisstraf van 3 jaar uitgesproken, maar betrokkene is spoorloos verdwenen. Hoe verder? Kan de telefoon van de moeder van de veroordeelde die in België woont, afgeluisterd worden om de veroordeelde te traceren? Een verbeurdverklaring is in België uitgesproken , maar in België is er geen vermogen. Welke mogelijkheden bestaan er dan? Kan zijn huis in Nederland worden ontnomen of zijn jacht in Spanje? Wat te doen met proeftijdvoorwaarden en een in Nederland veroordeelde persoon, die plots aan de andere kant van de grens gaat wonen? Kan de naleving van de voorwaarden gecontroleerd worden? En zo ja, hoe? Als voorbeeld een veroordeelde pedofiel die niet in de buurt van een school mag wonen. Een in Nederland gedetineerde heeft meer kans op resocialisatie als hij zijn straf kan ondergaan in Duitsland waar zijn familiaal en sociaal netwerk zich bevindt. Kan de Nederlandse gevangenisstraf worden overgedragen aan Duitsland om zo de kansen op resocialisatie te verhogen en de kans op recidive te verkleinen? Is een beroepsverbod, uitgesproken in België, ook van kracht in Nederland? Of kan de veroordeelde daar vrolijk zijn gang gaan?
Lees meer > 

Mobirise

Nieuwtjes uit de organisaties

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Mobirise

Benoeming prof. mr. Steef M. Bartman tot hoogleraar Corporate Group Liability  
Per 1 april jl. is prof. mr. Steef M. Bartman benoemd tot honorair hoogleraar Corporate Group Liability in de faculteit; de leerstoel wordt organisatorisch geplaatst binnen de capaciteitsgroep Privaatrecht.
Lees meer >

Mobirise

Benoeming Britta Böhler tot hoogleraar Advocatuur & Ethiek   
Per 1 maart jl. is prof. mr. Britta Böhler benoemd tot hoogleraar Advocatuur & Ethiek (voor 0,2 fte) in de faculteit; de leerstoel is ondergebracht bij de capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht.
Lees meer >

Rechtbank Limburg
Mobirise

Verbouwing, inhuizing OM en nieuwbouw rechtbank locatie Maastricht
Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, gaat samen met het Openbaar Ministerie (OM) op zoek naar een nieuwbouwlocatie in Maastricht. In de tussentijd wordt het gerechtsgebouw in Maastricht, verbouwd en geschikt gemaakt voor inhuizing van het OM. Over ruim 3 jaar hopen de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, en het OM samen in het gebouw aan de Annalaan gehuisvest te zijn. De verwachting is dat beide organisaties over 8 tot 10 jaar verhuizen naar de nieuwbouwlocatie. Er is geen intentie dat de rechtbank Limburg hiermee Roermond verlaat. 

Mobirise

Rechter en vier officieren officieel geïnstalleerd
Op vrijdag 17 mei 2019 zijn tijdens een zogeheten buitengewone openbare terechtzitting van de rechtbank Limburg een rechter en 4 officieren van justitie officieel geïnstalleerd. Het gaat om mw. mr. drs. E.C.M. Hurkens tot rechter en mr. R.TJ. van Dartel, mw. mr. J.S. Holthuis, mw. mr. M. Kermani en mr. E. Stevens tot officier van justitie.

Openbaar Ministerie
Mobirise

Nieuwe plv. Hoofdofficier van Justitie voor het AP Limburg  
Mr. H (Henk) van der Meijden wordt de nieuwe plaatsvervangend hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg. Henk is 57 jaar oud en is op dit moment nog werkzaam als rechercheofficier bij het AP Rotterdam. Hoofdofficier Jan Eland over de benoeming van Henk: “Het heeft even geduurd, maar het is dan nu echt zover. Ik ben blij met de komst van Henk. Met zijn ervaring versterkt hij het parket. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat Henk snel op vlieghoogte komt en voor Limburg aan de slag kan!” In 1991, na zijn Raio-opleiding, is Henk gestart als officier van justitie bij het parket Breda. Daarna was hij als officier van justitie werkzaam bij het parket Den Bosch en, als teamleider, bij het Landelijk Parket. Van 2007 tot 2010 was Henk plv. hoofdadvocaat-generaal bij het Ressortsparket Den Bosch en sinds 2010 is hij werkzaam als rechercheofficier in Rotterdam. 

PAO-cursussen
Mobirise

Medewerkers van de rechtbank Limburg en het OM Limburg krijgen 25% korting op het bijwonen van deze PAO-cursussen. Bekijk het PAO-programma 2019 georganiseerd door het PAO-bureau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Lees meer >

Copyright (c) | Forum Romanum is een samenwerkingsverband tussen de Rechtbank Limburg, het Openbaar Ministerie Limburg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM. Deze samenwerking beoogt een onderlinge dienstverlening, waarbij wordt gedacht aan cursussen, congressen, deelname aan de oefenrechtbank, stages etc. Het doel van Forum Romanum? Delen van kennis en kunde!

Contact Redactieraad Forum Romanum

Archiefoverzicht Forum Romanum